Sierilä – nykyaikaista ja vastuullista vesivoimaa

Sierilä – nykyaikaista ja vastuullista vesivoimaa

Suunnittelemme Sierilään päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa tuottavaa nykyaikaista vesivoimalaitosta. Toteutuessaan voimalaitoksen energialla katettaisiin noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuinen sähköntarve (155 GWh).

Hankkeen välitön työllisyysvaikutus olisi noin 800 ja välillinen noin 900 henkilötyövuotta. Sierilä täydentäisi Lokan ja Porttipahdan tekojärviltä lähtevän voimalaitosketjun yhtenäiseksi. Se mahdollistaisi koko pääuoman laitosten tehokkaan vesivoiman tuotannon ja säätökäytön Hanke tukisi Suomen kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden toteutumista, ja se toisi kiinteistöverotuloja Rovaniemen kaupungille yli miljoona euroa vuodessa.

Hankkeessa on tällä hetkellä käynnissä yksityiskohtainen valmistelu. Korkein hallinto-oikeus vahvisti Sierilän voimalaitoshankkeen vesitalousluvan 22.5.2017. Teemme vuoden 2017 aikana hankkeesta tarkemmat selvitykset, joiden pohjalta harkitsemme rakentamispäätöstä.

Lue yksityiskohtaisemmat vesivoimalaitoshankkeen tiedot Tutustu hankkeeseen -sivulta.

Tutustu tarkemmin hankkeeseen

Hankkeesta kysyttyä ja väitettyä
Tutustu hankkeeseen
Ihmiset
Luonto

Tutustu myös Sierilän voimalaitoshankkeen esitteeseen.