Sierilä – nykyaikaista ja vastuullista vesivoimaa

Sierilä – nykyaikaista ja vastuullista vesivoimaa

Suunnittelemme Sierilään päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa tuottavaa nykyaikaista vesivoimalaitosta. Toteutuessaan voimalaitoksen energialla katettaisiin noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuinen sähköntarve (155 GWh).

Hankkeen välitön työllisyysvaikutus olisi noin 800 ja välillinen noin 900 henkilötyövuotta. Suunnitteilla oleva Sierilän voimalaitos olisi viimeinen Kemijoen pääuomaan rakennettava voimalaitos. Hanke tukisi Suomen kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden toteutumista, ja se toisi kiinteistöverotuloja Rovaniemen kaupungille yli miljoona euroa vuodessa.

Hankkeessa on tällä hetkellä käynnissä yksityiskohtainen valmistelu. Voimalaitoksen vesitalouslupaa käsitellään parhaillaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hankkeen rakentamispäätöstä käsitellään Kemijoki Oy:ssä lupapäätöksen jälkeen.

Lue yksityiskohtaisemmat vesivoimalaitoshankkeen tiedot Tutustu hankkeeseen -sivulta.

Tutustu tarkemmin hankkeeseen

Usein kysyttyä
Tutustu hankkeeseen
Ihmiset
Luonto

Tutustu myös Sierilän voimalaitoshankkeen esitteeseen.

Hankkeen yhteyshenkilöt:
Timo Torvinen
020 703 4411

Sakari Pyhäjärvi
020 703 4471