Ossauskosken voimalaitoksen koneiston 1 vauriokorjaus ja peruskunnostus

Ossauskosken voimalaitoksen koneiston 1 vauriokorjaus ja peruskunnostus

Kemijoen varrella Tervolan kunnassa sijaitsevan Ossauskosken vesivoimalaitoksen koneiston 1 vauriokorjaus ja peruskunnostus käynnistyy heinäkuussa 2023. Hankkeen suunnittelutyö on aloitettu tammikuussa 2022 ja kunnostuksen on määrä valmistua joulukuussa 2023.

Työn tavoitteena on korjata koneiston 1 turbiinissa tapahtunut vaurio sekä suorittaa samalla myös muita koneiston ylläpito- ja huoltotoimenpiteitä. Korjaus- ja kunnostustyöllä palautamme koneiston normaalin tuotantokyvyn ja pidennämme sen käyttöikää.

Vuosina 1961–1965 rakennetussa Ossauskosken voimalaitoksessa on kolme turbiinikoneistoa. Kunnostamme koneiston 1 johto- ja juoksupyörän ja linjaamme koneiston voimalaitoksen toimintavarmuuden takaamiseksi. Koneiston laakerointi korvataan kestävämmällä, komposiittimateriaalista valmistetulla laakeroinnilla. Lisäksi päivitämme koneiston sähköautomaatiojärjestelmän komponentteja ja huollamme generaattorin. Peruskunnostukseen sisältyy myös johtopyörän valvonnan parantaminen tehokkaampaa kunnonvalvontaa varten.

Projektin pääurakoitsijana toimii Voith Hydro AB.

Laaja kuntotutkimus apuna kunnostustarpeiden kartoituksessa

Koneiston 1 vaurio tapahtui joulukuussa 2021. Vaurion aiheutti juoksupyörän säätöluistin kiinnileikkautuminen. Vian korjaamiseksi koneisto on purettava kokonaan. Vian myötä koneiston tuotantokyky on ollut tavanomaista matalampi.

Ossauskosken koneistolle 1 suoritettiin laaja kuntotutkimus kesällä 2022. Tutkimme koneiston pääosat tarkasti ja teimme erilaisia mittauksia. Vuonna 2023 toteutamme vastaavan kuntotutkimuksen neljälle koneistolle eri voimalaitoksissa. Kuntotutkimukset antavat arvokasta tietoa koneistojen peruskunnostusten ajoittamista ja suunnittelua varten. 

Ossauskosken voimalaitoksen kaikki kolme koneistoa on peruskorjattu vuosina 2007–2008. Peruskorjauksessa öljynapaiset juoksupyörät uusittiin vesinavallisiksi, generaattoreiden staattorit uusittiin, matalapaineiset säätöhydrauliikkajärjestelmät kunnostettiin ja sähkö- ja automaatiojärjestelmät uudistettiin.

Lisätietoja:

Jukka Hahka
Projektipäällikkö, Kemijoki Oy
Ossauskosken voimalaitoksen koneiston 1 vauriokorjauksen ja peruskunnostuksen projektipäällikkö
Sähköposti jukka.hahka@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4427

G-FPR4QN6Z05