Investoinnit ja hankkeet

Kemijoki Oy on vuodesta 1996 asti investoinut määrätietoisesti voimalaitosten tehonnostoihin ja koneistojen modernisointeihin. Vastuullisena tavoitteenamme on entistä ympäristöystävällisempi ja tehokkaampi tuotantojärjestelmä.

Investoinnit ja hankkeet

Voimalaitoksistamme uusin, Kelukoski, valmistui vuonna 2001. Tällä hetkellä suunnitteilla on Sierilän voimalaitos, joka valmistuttuaan täydentäisi Kemijoen pääuoman voimalaitosten ketjun.

Voimalaitosten tehonnostot valmistuivat vuonna 2014 Seitakorvan voimalaitoksen tehonnoston myötä. Työmme jatkuu nyt voimalaitosten peruskorjauksilla, joilla vahvistetaan vesivoiman tuotantovarmuutta ja parannetaan ympäristöturvallisuutta. Peruskorjauksissa edistetään myös vesivoiman digitalisaatiota esimerkiksi ennakoivan huollon kehittämiseksi. Uomanparannuksilla parannetaan joen käyttöä ja ympäristöolosuhteita sekä tehostetaan voimalaitosten tuotantoa.

Vesivoimalla on merkittävä rooli energian huoltovarmuuden turvaamisessa ja säätövoiman tuotannossa. Peruskorjausten ja tehonnostojen ohella toteutammekin voimalaitoksillamme jatkuvasti korjaus- ja kehityshankkeita tuotantovarmuuden ja tuotantojärjestelmän turvallisuuden vahvistamiseksi. Kaikki hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kumppaniemme kanssa.

Peruskorjaukset ja voimalaitoshankkeet

Sierilä – nykyaikaista ja vastuullista vesivoimaa
Kokkosnivan voimalaitoksen peruskorjaus
Kurkiaskan voimalaitoksen peruskorjaus
Inkeroisten voimalaitoksen patojen peruskorjaus

Valmistuneet hankkeet

Porttipahdan voimalaitoksen peruskorjaus
Taivalkosken voimalaitoksen peruskorjaus
Pankakosken voimalaitoksen peruskorjaus
Lieksankosken voimalaitoksen julkisivun peruskorjaus