Tukihakemusten tietosuojaseloste

Kemijoki Oy:n tukihakemusten tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kemijoki Oy (y-tunnus 0192171-7)

Valtakatu 11

96101 Rovaniemi

vaihde: +358 20 703 4400

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Piia Jumisko

piia.jumisko@kemijoki.fi

Puh. +358 20 703 4418

Rekisterin nimi

Kemijoki Oy:n tukihakemusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tietojen käsittely perustuu henkilön tekemään tukihakemukseen. Tietojen käsittelyn tarkoitus on kommunikoida hakijan kanssa tukihakemuksen mahdollisista toimenpiteistä. Tietojen käsittely perustuu Kemijoki Oy:n oikeutettuun etuun; tukihakemukseen.

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmä ja tietolähteet

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja tukihakemuksen lähettäjästä:

  • tuettavan yhteisön nimi
  • tuen määrä (€)
  • yhteyshenkilön nimi
  • puhelinnumero
  • osoite
  • sähköpostiosoite.

Rekisteri koostuu rekisteröidyn itsensä antamista tiedoista.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kemijoki Oy ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat

Tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne tahot, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä ko. tietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käsittelytarkoituksen vuoksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Muut oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.