Uutiskirjeen tilaajarekisterin tietosuojaseloste

Kemijoki Oy:n uutiskirjeen tilaajarekisterin tietosuojaseloste

21.2.2018

1 Rekisterinpitäjä

Kemijoki Oy (y-tunnus 0192171-7)

Valtakatu 11

96101 Rovaniemi

vaihde: +358 20 703 4400

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Piia Jumisko

piia.jumisko@kemijoki.fi

Puh. +358 20 703 4418

3 Rekisterin nimi

Kemijoki Oy:n uutiskirjeen tilaajarekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tietojen käsittely perustuu Kemijoki Oy:n oikeutettuun etuun ja tietojen käsittelyn tarkoitus on Kemijoki Oy:n uutiskirjeen jakelu uutiskirjeen tilanneille tahoille. Tietoja voidaan käyttää myös Kemijoki Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden muuhun markkinointiin, viestintään, mielipide- tai markkinatutkimuksiin sekä Kemijoki Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

5 Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmä

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: tilaajan sähköpostiosoite.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu rekisteröidyn itsensä antamista tiedoista.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kemijoki Oy ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Kemijoki Oy käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa uutiskirjeiden lähetykseen ja tilaajalistojen ylläpitoon. Tällöin palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja ko. Kemijoki Oy:n toimeksiannon mukaisesti.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat

Tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne tahot, joilla on työnsä puolesta on oikeus käsitellä ko. tietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käsittelytarkoituksen vuoksi. Henkilön peruuttaessa uutiskirjeen tilauksen, henkilötiedot poistetaan uutiskirjeen tilaajarekisteristä.

9 Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua.

Rekisteröidyllä on lain mukainen oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Muut oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018) lukien oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on lisäksi aina oikeus peruuttaa suostumuksensa uutiskirjeen vastaanottamiseen olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään tai käyttämällä uutiskirjeen yhteydessä olevaa peruuttamismahdollisuutta.