Tytäryhtiöt

Tytäryhtiöt

Kemijoki-konsernin merkittävimmän tytäryhtiön Lapin Sähköverkko Oy:n osakkeet myytiin Caruna Oy:lle 18.8.2015. Samassa yhteydessä Lapin Sähköverkko Oy:lle vuokrattu verkko-omaisuus myytiin Caruna Oy:lle. Osakkuusyhtiö Voimalohi Oy hoitaa omistajiensa kalanistutusvelvoitteita.

Voimalohi Oy

Voimalohi Oy on Kemijoki Oy:n ja PVO-Vesivoima Oy:n yhteisyritys. Kumpikin yhtiö omistaa puolet yhtiön osakekannasta. Voimalohi  toteuttaa omistajiensa kalanistutusvelvoitteet Kemi- ja Iijoen vesistöissä sekä Lieksanjoella.

Voimalohi Oy toimii tuotantoyhtiönä, joka viljelee pääosan istukkaista osakkailta vuokraamissaan laitoksissa ja luonnonravintolammikoissa. Lisäksi se hankkii osan sopimusviljelystä muilta tuottajilta sekä toteuttaa istutukset.

Vuonna 2015 Voimalohi Oy:ssä oli vakinaista henkilökuntaa 16. Vuoden 2015 liikevaihto oli 3,6 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa vuonna 2014).

Voimalohi.fi

Muut tytäryhtiöt

Kiinteistö Oy Kivisommelo.