Kemijoki Oy:n historia

Voimalaitostemme rakentaminen alkoi vuonna 1953 Petäjäskoskella. Suomi oli menettänyt 1944 rauhanteon yhteydessä 30 prosenttia vesivoimastaan, ja sähköä tarvittiin jälleenrakennustyöhön ja teollisuuteen. Tänään Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja.

Yli 65 vuotta vesivoimaa

Franck Median tuottama dokumenttielokuva ”Padottu voima – Kemijoen tarina” kertoo Kemijoki Oy:n historiasta. Katso lyhennelmä dokumentista

Lue lisää ”Padottu voima – Kemijoen tarina” -dokumenttielokuvasta

Historiaa

1954: Kemijoki Oy perustetaan.

1957: Ensimmäinen voimalaitos, Petäjäskoski, valmistuu. Petäjäskoskea seuraa vuonna 1956 Pirttikosken tunnelivoimalaitoksen rakentaminen: kallioon louhitaan 2,5 kilometriä pitkä päätunneli.

1957: Kemijoki Oy:n pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Rovaniemen kauppalaan, keskeiselle paikalle Petäjäskosken ja Pirttikosken rakennustyömaiden väliin, rakennetaan toimitalo.

1950–1960-luku: Voimalaitoksia rakennetaan sarjatyönä – Kemijoelle nousee uusi laitos joka toinen vuosi.

1966: Kemijärven säännöstely alkaa.

1967: Lokan tekojärvi valmistuu.

1970: Porttipahdan tekojärvi valmistuu.

1976: Kemijoen pääuoman kahdeksas voimalaitos Taivalkoski valmistuu.

1980: Rovaniemen toimitaloa laajennetaan. Pääkonttoriksi se muutetaan vuonna 1992.

2001: Uusin voimalaitos Kelukoski valmistuu Kitiselle.

1996–jatkuu: Vesivoimakoneistoja peruskorjataan. Uusissa turbiinin juoksupyörissä navan voiteluöljy korvataan vedellä, ja öljyvahinkoriski pienenee merkittävästi. Koneistojen teho kasvaa ja hyötysuhde paranee – samasta vesimäärästä saadaan enemmän sähköä.

2013: Marraskuussa 2013 päätetään siirtyä uuteen toimintamallin: jatkossa merkittävä osa vesivoimatuotannon toiminnoista hankitaan sopimuskumppaneilta. Muutoksen taustalla ovat energia-alan toimintaympäristön kehitys sekä muuttuvat investointitarpeet.

1.3.2014: Pääosa Kemijoki Oy:n toiminnoista siirtyy ulkoisille palvelutoimittajille ja Kemijoki Oy:sta tulee vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio. Ketterän, kumppanuuksia hyödyntävän toimintamallin ansiosta Kemijoki Oy tuottaa vesisähköä kustannustehokkaasti ja sopeutuu muuttuviin tilanteisiin. Kemijoki Oy:n tehtävänä on jatkossakin hallinnoida voimalaitoksia tehokkaasti ja vastuullisesti.

2018: Alvar Aallon suunnitteleman Lieksankosken voimalaitoksen julkisivun peruskorjaus valmistuu.

2019: Kemijoki Oy päättää toteuttaa vaelluskaloille padon ohitusratkaisun Kemijoen Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen. Kymijoella sijaitsevan, historiallisesti arvokkaan Inkeroisten voimalaitoksen valssiluukun peruskorjaus valmistuu.

15.10.2019: Kemijoki Oy täyttää 65 vuotta.

2020: Kitisen voimalaitosten peruskorjaukset aloitetaan Porttipahdan voimalaitokselta; Porttipahdan voimalaitoksen peruskorjaus valmistuu.

2021-2022: Pelkosenniemen kunnassa sijaitseva Kokkosnivan voimalaitos peruskorjataan vuonna 2021 ja Sodankylän kunnassa sijaitseva Kurkiaskan voimalaitos vuonna 2022 Kemijoki Oy:n investointiohjelman mukaisesti.

G-FPR4QN6Z05