Tilintarkastaja

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan sekä päättää tilintarkastajan palkkiosta.

Kemijoki Oy:n tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Alatalo.

G-FPR4QN6Z05