Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida Kemijoki Oy:n hallituksen päättämällä tavalla yhtiön toiminta- ja valvontajärjestelmien toimivuutta sekä osallistua tarvittaessa järjestelmien kehittämiseen. Kemijoki Oy:n hallitus on hyväksynyt sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen.

Sisäinen tarkastus hankitaan ulkopuolisena palveluna. Sisäisessä tarkastuksessa noudatetaan yhtiön arvoja sekä sisäisen tarkastuksen kansainvälisten ammattistandardien periaatteita ja eettisiä sääntöjä. Arvioinneista raportoidaan yhtiön hallitukselle, joka käsittelee mahdolliset havaitut vakavat poikkeamat. Sisäisen tarkastuksen vuosittainen toimintasuunnitelma hyväksytään hallituksessa. 

G-FPR4QN6Z05