Riskienhallinta

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista sekä varmistaa yhtiön toiminnan jatkuvuus ja kehittyminen myös siinä tapauksessa, että jokin riskeistä toteutuu. Tavoitteena on myös varmistaa toiminnan, omaisuuden, henkilöstön ja ympäristön turvallisuus.

Hallitus käsittelee yhtiön merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot vuosittain. Hallitus päättää myös riskienhallinnan strategisista linjauksista ja keskeisistä toimintaohjeista. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan järjestämisestä. Johtoryhmä arvioi riskejä kokonaisvaltaisesti vuosittain.

Kukin yksikkö vastaa vastuualueeseensa kohdistuvien riskien tunnistamisesta, arvioinnista, käsittelystä ja riskienhallinnan toteuttamisesta käytännössä.

Lisää riskien hallinnasta >>

G-FPR4QN6Z05