Palkitseminen

Palkitseminen

Henkilöstön ja johdon tulospalkkiot sekä niiden määräytyminen ovat valtion omistajaohjauksen ohjeiden mukaiset.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkioista päättää Keminjoki Oy:n yhtiökokous. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja hallituksen jäsenille kuukausipalkkio sekä kokouspalkkio.

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johdon palkkaeduista ja palkkiojärjestelmistä sekä asettaa vuosittain toimitusjohtajalle ja johdolle tulospalkkiotavoitteet. Lisäksi hallitus päättää henkilöstön palkkiojärjestelmän rakenteesta. Henkilöstön ja johdon tulospalkkiot sekä niiden määräytyminen ovat valtion omistajaohjauksen ohjeiden mukaiset (Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanotto yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta 2012).

G-FPR4QN6Z05