Omistus

Omistus ja Mankala-periaate

Kemijoki Oy on niin sanottu Mankala-yhtiö: sen pääasiallinen tarkoitus on tuottaa sähköä osakkailleen omakustannushintaan. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa, A-sarjan vesivoimaosakkeet ja B-sarjan rahaosakkeet.

A-sarjan osake tuottaa omistajalleen oikeuden ja velvollisuuden ostaa yhtiön voimalaitoksissa kulloinkin kehitettävästä sähkövoimasta määrän, joka suhteellisesti vastaa osakkaan omistusosuutta A-sarjan osakkeista. Osakassähkön hinta määritetään vuosittain hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja budjetin pohjalta. Myytävän voiman hinta määrätään siten, että yhtiön voimanmyynnistä saamat tulot peittävät sen varsinaisesta liiketoiminnasta johtuvat kulut sekä tarpeelliset ja riittävät arvonvähennykset sekä yhtiön B-sarjan osakkeille vuosittain jaettavan 0,34 euron suuruisen osingon osakkeelta.

Kemijoki Oy:n suurin osakkeenomistaja on Suomen valtio, joka omistaa Kemijoki Oy:n koko osakekannasta yhteensä 50,10 %. Suomen valtio omistaa vain Kemijoki Oy:n B-sarjan osakkeita eli rahaosakkeita.

Taulukko: Kemijoki Oy:n osakkaat ja osakkeiden jakautuminen

osakkaat Vesivoimaosakkeet % Rahaosakkeet % Koko osakepääoma %
Suomen valtio 0,00 52,37 50,10
Fortum Power and Heat Oy 63,79 26,66 28,27
Lapin Sähkövoima Oy 10,62 11,16 11,13
UPM Energy Oy 19,00 6,81 7,33
Helen Oy 3,91 1,50 1,60
Ounastuotanto Oy 1,64 0,95 0,98
Napapiirin Energia ja Vesi Oy 1,04 0,56 0,58