Johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan. Toimitusjohtajan valitsee yhtiön hallitus. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön hallinnon hoitamisessa ja strategian toteuttamisessa.

Johtoryhmän kokoonpano 1.4.2022 –

Toimitusjohtaja Tuomas Timonen
Varatoimitusjohtaja Markus Katara (1.8.2022 lähtien)  
Johtaja, investoinnit Heikki Kusmin
Johtaja, operatiiviset toiminnat Sakke Rantala

Käyttötoimikunta

Käyttötoimikunta on Kemijoki Oy:n toimitusjohtajan tukena toimiva elin, joka toimii neuvonantajana vesivoimatuotantoon liittyvissä teknisissä asioissa.

Puheenjohtajana toimii Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja. Vesivoimaosakkaat nimeävät käyttötoimikuntaan vesivoimatuotannon ja -tekniikan asiantuntijoita. Hallitus vahvistaa toimikunnan kokoonpanon.

Käyttötoimikunnan kokouksissa, sen jäsenten välisessä yhteydenpidossa sekä muussa toiminnassa noudatetaan Kemijoki Oy:n kilpailuoikeudellista toimintaohjetta. 

G-FPR4QN6Z05