Johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan. Toimitusjohtajan valitsee yhtiön hallitus. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön hallinnon hoitamisessa ja strategian toteuttamisessa.

Johtoryhmän kokoonpano (1.7.2016 alkaen)

Toimitusjohtaja Tuomas Timonen
Johtaja, toimintaedellytykset ja omaisuuden hallinta Ismo Heikkilä
Johtaja, käytettävyys Heikki Kusmin
Johtaja, vesivoima ja reservit Janne Ala
Johtaja, yritysvastuu Tarja Zitting-Huttula
Johtaja, strategiset investoinnit Timo Torvinen
Talousjohtaja Jani Ollila, talouden ja tietojen hallinta

Käyttötoimikunta

Käyttötoimikunta on Kemijoki Oy:n toimitusjohtajan tukena toimiva elin, joka toimii neuvonantajana vesivoimatuotantoon liittyvissä teknisissä asioissa.

Puheenjohtajana toimii Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja. Vesivoimaosakkaat nimeävät käyttötoimikuntaan vesivoimatuotannon ja -tekniikan asiantuntijoita. Hallitus vahvistaa toimikunnan kokoonpanon.

Käyttötoimikunnan kokouksissa, sen jäsenten välisessä yhteydenpidossa sekä muussa toiminnassa noudatetaan Kemijoki Oy:n kilpailuoikeudellista toimintaohjetta.