Hallinnointi ja johtaminen

Kemijoki Oy on sitoutunut toiminnassaan hyvään hallintotapaan ja lainsäädännön noudattamiseen. Lisäksi Kemijoki Oy:n hallinnointia ja päätöksentekoa ohjaavat yhtiöjärjestys, yhtiön toiminnan tavoitteet, toimintaperiaatteet sekä hallintoelinten työjärjestykset.

Kemijoki Oy:n hallinnointi ja johtaminen

Kemijoki Oy:n hallinto- ja toimielimet ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Kemijoki Oy:n kotipaikka on Rovaniemi. Yhtiön toimialana on tuottaa sähköä vesivoimalla Suomessa sekä harjoittaa siihen liittyvää liiketoimintaa.

Kemijoki Oy:n ja PVO-Vesivoima Oy:n osakkuusyhtiö Voimalohi Oy hoitaa omistajilleen asetetut kalanistutusvelvoitteet Kemi- ja Iijoen vesistöissä sekä Lieksanjoella.

Kemijoki Oy:n ydintoiminnan organisaatiota on kuvattu osiossa Organisaatio ja henkilöstö

Eettiset periaatteet määrittelevät yleiset toimintatavat, joiden mukaan kohtelemme toisiamme ja harjoitamme liiketoimintaamme.

Yhtiöjärjestys

G-FPR4QN6Z05