Virkistyskäyttö

Kemijoen vesistöalue tekojärvineen tarjoaa monia virkistyskäyttömahdollisuuksia. Teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa esimerkiksi joella järjestettävien tapahtumien aikaan.

Virkistyskäyttö

Kesäisin jokialueelle suuntaavat veneilijät, kalastajat, uimarit ja muut luonnossa liikkujat. Jokialue on myös turistien suosima retkeilykohde. Talvisin joella liikkuvat hiihtäjät, moottorikelkkailijat, pilkkijät ja muut ulkoilijat.

Kemijoki Oy on rakentanut jokivarteen useita satoja veneenlaskupaikkoja, venevalkamia ja uimapaikkoja sekä maisemoinut rantoja.

  • Lokan ja Porttipahdan veneenlaskupaikat ja jäähileiden ostopaikat kartalla

Säännöstelty jokijakso alkaa Porttipahdasta ja päättyy Isohaaraan. Vuoden mittaan jokialtailla on useita tapahtumia, jotka otamme mahdollisuuksien mukaan huomioon esimerkiksi tuotannon suunnittelussa.

Tästä hyviä esimerkkejä ovat Sodankylän Porttikoskeen tulva-aukoista suoritettavat kesäaikaiset juoksutukset (kaksi kertaa viikossa), jokakesäinen Jätkänkynttilä-uistelukisa ja avantouinnin MM-kisat, joiden aikaan Kemijoki Oy on tasoittanut veden juoksutusta pinnankorkeuden ja virtaaman vaihtelun vähentämiseksi. Yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi silloin, kun risteilylaivoja siirretään telakalle tai telakalta jokeen.

Jäätiet ja jäällä liikkuminen

Vesistöalueilla liikkuvien on aina syytä huomioida paikalliset jääolosuhteet. Tiedotamme jääolosuhteista tarvittaessa paikallisesti lehdissä, paikallisradiossa ja verkkosivuillamme.

Kemijoki Oy:n kumppani Mitta Oy huolehtii Kemijoki Oy:n vastuulla olevien jääteiden ylläpidosta. Jäätiet ovat pääosin moottorikelkkailijoiden käytössä. Pirttikoskella jääteitä on kolme ja mittaa reiteillä yhteensä noin 800 metriä.

Jääteiden jäädytys alkaa, kun sääolosuhteet sallivat. Moottorikelkan paino edellyttää noin 20 senttimetrin paksuisen teräsjään vahvuuden.Jäätiet suljetaan, kun jään kantavuus alkaa heiketä.

G-FPR4QN6Z05