Maankäyttö

Toiminta-alueellamme on tuhansia kilometrejä rantaviivaa ja iso määrä sekä vakituisia että vapaa-ajan asuntoja. Otamme paikalliset toiveet huomioon, kun suunnittelemme esimerkiksi rantojen moninaiskäyttöä ja suoritamme lupaehtojen mukaisia rannansuojaustöitä.

Maankäyttö

Kuulemme paikallisia asukkaita, mökkiläisiä ja elinkeinonharjoittajia esimerkiksi silloin, kun teemme joella ruoppaustöitä tai parannetaan veden virtaavuutta uomassa. Esimerkiksi Taivalkosken Loue-Tervola uomanparannushankkeessa maa-ainesta läjitettiin rannoille noin 188 000 kuutiometriä 15 kilometrin matkalle.

Rannansuojauksella ehkäistään säännöstelyn aiheuttamia vyörymiä. Rannanomistajat toivoivat, että perkausmassoilla voitaisiin parantaa rantojen käyttöä, esimerkiksi helpottaa veneiden rantautumista ja veneiden rannoilla pitoa. Uomanparannushankkeella voidaan myös vähentää hyydejään eli supon aiheuttamaa veden patoutumista talvisin.

Jos Kemijoki Oy:n omistaman rantakaistaleen läheisyydessä on esimerkiksi kesämökki, sovimme asukkaan kanssa  yhdessä, mitä toimenpiteitä yhtiön maalla voi tehdä. Esimerkiksi pienten puiden harventaminen rannasta voi olla tällainen toimenpide.

G-FPR4QN6Z05