Kalastus

Kemijoen vesistössä saa kalastaa lähes kaikkialla. Voimalaitospatojen ala- ja yläpuolella kalastus on kielletty 100 metrin matkalla. Kemijoen vesistö tarjoaa poikkeuksellisen monipuolisia kalastusmahdollisuuksia: suurista varastoaltaista ja lähes luonnontilaisista suurjoista pieniin tammukkapuroihin.

Kalastus

Kalastus Kemijoessa on pääasiassa virkistys- ja kotitarvekalastusta. Merialueella ja varastoaltailla harjoitetaan myös ammattikalastusta. Lokan varastoallas on yksi Suomen tärkeimmistä sisävesien ammattikalastuskohteista.

Vuonna 2015 Kemijoen pääuomalla kalasti noin 2 000 taloutta. Kokonaissaalis pääuomasta Kemijärven alapuoliselta alueelta oli noin 60 000 kiloa, josta noin 60 % oli pyydetty vapakalastusvälineillä ja lähes kolmannes verkoilla.

Saalis vaihtelee eri alueilla vesistön ominaispiirteiden mukaisesti. Ounasjoella ja Ylä-Kemijoella tärkeimpiä saalislajeja ovat hauki, harjus ja taimen. Voimalaitosaltailla hauki ja kirjolohi käsittävät puolet saaliista. Istutettujen kalalajien saalisosuus on kaikilla alueilla merkittävä.

Kalastusluvat

Vuoden 2016 alusta alkaen 18-64-vuotiaat kalastajat maksavat kalastonhoitomaksun. Maksu ei koske pilkkijöitä, mato-onkijoita tai silakkalitkalla kalastavia.

Kalastonhoitomaksun maksettuaan voi kalastaa yhdellä vavalla koko maassa, paitsi Ahvenanmaalla. Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastamaan vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla tai ELY-keskusten määräämillä kieltoalueilla.

Muuhun kalastukseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi vesialueen omistajan lupa. Tämä koskee muun muassa pyydyskalastusta ja kalastusta usealla vavalla.

Lähde: Ahven.net - Luvat ja maksut

Kalastuskohteista ja lupien myynnistä saa tietoa esimerkiksi kalatalousalueiden kotisivuilta ja Metsähallituksen Eräluvat.fi-sivuilta. Kaikkien kalavesien osakaskunnat eivät ole yhtenäislupien piirissä, eikä lupiin liittyvistä asioista ole välttämättä tiedotettu erikseen. Esimerkiksi veneenlaskupaikoilla on usein kylttejä lupa-asioista. Myös muilta kalastajilta/kyläläisiltä kannattaa kysellä, keneltä lupia voi ostaa.

Poikkeuksia kalastusrajoituksiin

Kemijoki ja suurelta osin myös Kitinen on määritelty uudessa kalastuslaissa vaelluskalavesistöksi, joten Sodankylän, Keski- ja Ala-Kemijoen kalastusalueet ovat hakeneet poikkeuksia kalastukseen, jotka koskevat uutta kalastuslakia. Alla on esitetty Ely–keskuksen Pohjois-Suomen kalatalouspalveluiden päätöksen mukaiset muutokset.

Kemijoen pääuoma välillä Isohaara – Seitakorva sekä Kitisen pääuoman voimalaitosaltailla:

  • Onkiminen ja pilkkiminen on sallittu koski- ja virta-alueilla vesialueen omistajan luvalla.
  • Verkkokalastus on sallittu myös 15.8. – 30.11. välisenä aikana.

Taimenta koskevat rajoitukset:

  • Taimenella ei ole syysrahoitusta Kemijoen pääuomassa välillä Valajaskoski – Seitakorva sekä Kitisen pääuoman voimalaitosaltailla.
  • Kemijoen pääuomassa välillä Isohaara - Seitakorva taimenen alamitta on 50 cm.
  • Kitisen pääuoman voimalaitosaltailla Porttipahdan voimalaitokselle saakka rasvaevättömän taimenen alamitta on 40 cm.