Kalastus

Kemijoen vesistössä saa kalastaa lähes kaikkialla. Voimalaitospatojen ala- ja yläpuolella kalastus on kielletty 100 metrin matkalla. Kemijoen vesistö tarjoaa poikkeuksellisen monipuolisia kalastusmahdollisuuksia: suurista säännöstelyjärvistä ja lähes luonnontilaisista suurjoista pieniin tammukkapuroihin.

Kalastus

Kalastus Kemijoessa on pääasiassa vapavälinein ja verkoilla tapahtuvaa kotitarve- ja virkistyskalastusta. Merialueella, Kemijärvellä sekä Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä harjoitetaan myös kaupallista kalastusta.

Vuonna 2020 Kemijoessa kalasti noin 2 500 taloutta. Kokonaissaalis pääuomasta Kemijärven alapuoliselta alueelta oli noin 61 000 kiloa, josta noin 70 % oli pyydetty vapakalastusvälineillä ja 15 % verkoilla.

Saalis vaihtelee eri alueilla vesistön ominaispiirteiden mukaisesti. Ounasjoella ja Ylä-Kemijoella tärkeimpiä saalislajeja ovat hauki, harjus ja taimen. Voimalaitosaltailla hauki ja kirjolohi käsittävät puolet saaliista. Istutettujen kalalajien saalisosuus on kaikilla alueilla merkittävä.

Kalastusluvat

Kalastuslupa tulee hankkia ennen kalastamista. Onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaus ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, joihin ei tarvita kalastuslupaa. Muuhun kalastukseen 18–64-vuotiaiden tulee lunastaa kalastonhoitomaksu. Kalastonhoitomaksun maksettuaan voi kalastaa yhdellä vavalla lähes koko maassa. Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastamaan Ahvenanmaalla, vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla tai ELY-keskusten määräämillä kieltoalueilla. Kalastuskieltoalueet löydät osoitteesta Kalastusrajoitus.fi.

Muuhun kalastukseen, kuten useammalla vavalla kalastukseen, pyydyskalastukseen ja ravustukseen, tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi aina vesialueen omistajan myöntämä kalastuslupa.

Lähde: Ahven.net - Luvat ja maksut

Kalastuskohteista ja lupien myynnistä saa tietoa esimerkiksi kalatalousalueiden kotisivuilta ja Metsähallituksen Eräluvat.fi-sivuilta. Kaikkien kalavesien osakaskunnat eivät ole yhtenäislupien piirissä, eikä lupiin liittyvistä asioista ole välttämättä tiedotettu erikseen. Esimerkiksi veneenlaskupaikoilla on usein kylttejä lupa-asioista. Myös muilta kalastajilta/kyläläisiltä kannattaa kysellä, keneltä lupia voi ostaa.

Poikkeuksia kalastusrajoituksiin

Kemijoki ja suurelta osin myös Kitinen on määritelty kalastuslaissa vaelluskalavesistöksi, joten Sodankylän, Keski- ja Ala-Kemijoen kalastusalueet ovat hakeneet poikkeuksia kalastukseen, jotka koskevat kalastuslakia. Alla on esitetty ELY-keskuksen Pohjois-Suomen kalatalouspalveluiden päätöksen mukaiset muutokset.

Kemijoen pääuoma välillä Isohaara–Seitakorva sekä Kitisen pääuoman voimalaitosaltailla:

  • Onkiminen ja pilkkiminen on sallittu koski- ja virta-alueilla vesialueen omistajan luvalla.
  • Verkkokalastus on sallittu myös 15.8.–30.11.

Taimenta koskevat rajoitukset:

  • Taimenella ei ole syysrauhoitusta Kemijoen pääuomassa välillä Valajaskoski–Seitakorva sekä Kitisen pääuoman voimalaitosaltailla.
  • Kemijoen pääuomassa välillä Isohaara–Seitakorva taimenen alamitta on 50 cm.
  • Kitisen pääuoman voimalaitosaltailla Porttipahdan voimalaitokselle saakka rasvaevättömän taimenen alamitta on 40 cm.
G-FPR4QN6Z05