Häiriö- ja poikkeustilanteet

Tiedotamme mahdollisista vesivoimatuotannon häiriöistä ja poikkeustilanteista paikallisesti ja etukäteen aina kun mahdollista.

Häiriö- ja poikkeustilanteet

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid tiedottaa kantaverkkoon liittyvistä sähkökatkoista. Jakeluverkkoyhtiöt tiedottavat paikallisista sähkökatkoista. Tulviin liittyvästä viestinnästä vastaa Suomen ympäristökeskus SYKE.

Häiriö- ja poikkeustilanteet joella voivat johtua esimerkiksi seuraavista asioista:

  • Vesivoimakoneisto on huollossa, eikä sen läpi voida juoksuttaa vettä. Vesi ohjataan voimalaitoksen ohi tulvaluukuista.
  • Kantaverkon johtohäiriö estää voimalaitoksen tuotannon. Vesi ohjataan voimalaitoksen ohi tulvaluukuista.
  • Vesivoimakoneiston häiriötilanteessa koneiston läpi ei voida juoksuttaa vettä. Vesi ohjataan voimalaitoksen ohi tulvaluukuista.
  • Kevättulva on tavanomaista suurempi, tai sateinen kesä aiheuttaa kesätulvan.
G-FPR4QN6Z05