Ilmoituskanava

Eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta ilmoittaminen

Haluamme, että Kemijoki Oy:n sidosryhmät ja myös työntekijät voivat vapaasti ilmoittaa eettisten periaatteiden toteutumiseen liittyvistä huolista ja epäilyistä, mikäli sellaisia ilmenisi. Ilmoitettavat asiat saattaisivat käsitellä esimerkiksi kysymyksiä taloudellisista epäselvyyksistä, eturistiriitatilanteita tai muita väärinkäytösepäilyjä.

Kysymyksestä tai epäilystä voi ilmoittaa ensisijaisesti omalle esimiehelle. Ilmoituksen voi tehdä myös alla olevan lomakkeen täyttämällä ja lähettämällä. Vilpillisten ilmoitusten tekeminen ei ole sallittua.

Kaikki ilmoitetut väärinkäytösepäilyt tutkitaan luottamuksellisesti ja määritellyn menettelyn mukaisesti. Mahdollisiin toimiin ei ryhdytä ennen tutkintaa. Eettisten periaatteiden vastaisista toimista ilmoittaminen ei aiheuta kielteisiä seurauksia ilmoituksen tekijälle. Periaatteita rikkoneelle henkilölle voi aiheutua asianmukaisia kurinpidollisia seuraamuksia.

Mikäli kysymys tai epäily koskee Kemijoki Oy:n töihin liittyvää tilannetta palvelusopimuskumppanin osalta, huolehdimme siitä, että ilmoitus käsitellään asianmukaisesti kummankin yrityksen menettelytavat huomioiden.

Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä. Suosittelemme kuitenkin ilmoituksen jättämistä omalla nimellä ja yhteystiedoilla. Se edesauttaa tutkimusten tarkkuutta, tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta. Voimme vastata ilmoituksen lähettäjälle vain, jos ilmoitus on tehty yhteystietoineen. Tilanteen mahdollisimman yksityiskohtainen kuvaus helpottaa tutkintaa.

Tutustu ilmoituskanavajärjestelmän tietosuojaselosteeseen

Siirry ilmoituskanavalle