Yritysvastuulisenssi tekee Kemijoki Oy:n päivittäisen vastuullisuustyön tutuksi

Kaikille Kemijoki Oy:n ja kumppaneiden työntekijöille suunnatun yritysvastuulisenssikoulutuksen päivitetty versio otettiin käyttöön keväällä 2021. Päivityksessä koulutuksen sisältö uusittiin kauttaaltaan, ja esimerkiksi vesivoiman roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä tuotiin vahvemmin esiin.

Alun perin vuonna 2017 lanseeratun lisenssikoulutuksen tavoitteena on tehdä Kemijoki Oy:n laaja-alainen yritysvastuullisuustyö ja sen tavoitteet tutuksi kiinnostavalla ja helposti ymmärrettävällä tavalla. E-learning-alustalle toteutetun lisenssin suorittaminen on osa Kemijoki Oy:n omien sekä yhtiön kanssa työskentelevien kumppanien työntekijöiden perehdytystä.

”Meille on tärkeää, että kaikki ymmärtävät vastuullisuuden merkityksen omassa päivittäisessä työssään, ja koulutus on toimiva tapa jalkauttaa vastuullisuusasiat Kemijoki Oy:n ja kumppaneiden työntekijöille. Samalla koulutuksesta saatava lisenssi toimii todisteena suorituksesta, jolloin tiedämme ja voimme varmistaa, että koulutus on käyty läpi”, Kemijoki Oy:n vesivoimasta, reserveistä ja yritysvastuusta vastaava johtaja Janne Ala kertoo.

”Vastuullisuuden merkityksestä kertoo myös koulutuksen rooli yhtiömme Kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksena. Sitoumus on konkreettinen osoitus työstämme kestävän kehityksen edistämiseksi”, Ala lisää.

Koulutuksen sisältö perustuu Kemijoki Oy:n yritysvastuuohjelmaan. Ohjelman tavoin yritysvastuu on koulutuksessa jaoteltu ympäristölliseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Jokaisessa osiossa pureudutaan vastuullisuuden käytäntöön esimerkiksi käsittelemällä ympäristötöitä tai jokivarsien sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä. Koulutettavia pyydetään myös välillä vastaamaan oppimista testaaviin kysymyksiin.

”Vääristä vastauksista ei rokoteta pisteitä. Kysymystä voi yrittää useita kertoja, ja koulutuksessa pääsee etenemään vastattuaan oikein. Kaikista tärkeintä on, että suorittaja sisäistää, mitä vastuullinen toiminta tarkoittaa hänen työssään”, Kemijoki Oy:n aluepäällikkö Helena Ylihurula kertoo. Ylihurula vastasi päivityksen toteutuksesta.

Päivitetyn lisenssikoulutuksen kuvitusta ja visuaalisuutta on kiitelty palautteissa

Uudistuksessa koulutusta ja sen sisältöjä uudistettiin ja ajantasaistettiin kauttaaltaan, ja visuaalisuutta sekä tehtävien määrää kasvatettiin aiemmasta koulutuksesta saadun palautteen perusteella. Lisäksi koulutuksessa käsitellään nyt aiempaa enemmän vesivoiman keskeistä roolia ilmastonmuutosta hillitsevänä säätövoimana. Uudistettu lisenssikoulutus on otettu positiivisesti vastaan.

”Koulutuksen lopussa suorittajaa pyydetään antamaan palautetta koulutuksesta. Tähän mennessä saadussa palautteessa on kiitelty esimerkiksi koulutuksen alun introvideota sekä koulutuksen kuvitusta”, Ylihurula kertoo.

Joidenkin osuuksien roolia on vastaavasti pienennetty, koska niille on luotu oma, itsenäinen koulutuksensa, mikä mahdollistaa aihealueen laajemman ja yksityiskohtaisemman tarkastelun. Näin kävi esimerkiksi työturvallisuudelle, jolle lanseerattiin alkuvuodesta erillinen lisenssikoulutus.

Päivitetty koulutus on perehdytyskäytössä noin vuoden 2024 loppuun asti.

Lisätietoja
Janne Ala
Johtaja, vesivoima ja reservit sekä yritysvastuu
Kemijoki Oy
Sähköposti janne.ala@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4423


Lue lisää