Yhteistyön voimalla - Tutustu työhömme vaelluskalakantojen palauttamiseksi Kemi-Ounasjokeen

Tavoitteemme on osittain luonnonvaraisen vaelluskalakannan palauttaminen ja vahvistaminen Kemi-Ounasjokeen. Vaelluskalakantojen palauttaminen on mittava hanke, joka vaatii laajan valikoiman toisiaan tukevia toimenpiteitä. Olemme mukana Lapin liiton koordinoimassa Kemi-Ounasjoen vesistöalueen Vaelluskalatyöryhmässä, joka ohjaa vaelluskalakantojen elvyttämiseksi laaditun toimenpideohjelman mukaista työtä.

Uskomme, että paras lopputulos saavutetaan vapaaehtoisuudella ja yhdessä tekemisellä. Esittelemme vapaaehtoista vaelluskalatyötämme ja yhteistyötahojamme videolla, josta alla muutama makupala.

Mäti- ja pienpoikasistutukset

Mäti- ja pienpoikasistutuksilla tavoitellaan Kemi-Ounasjokeen sekä niiden sivujokiin leimautuneen nousuhalukkaan vaelluskalakannan luomista. Kemijoen sivujokiin on tehty useita vuosia mäti- ja pienpoikasistutuksia yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Voimalohi Oy:n ja ja PVO-Vesivoima Oy:n kanssa.

Seuraamme istutusten tuloksellisuutta. Olemme toteuttaneet esimerkiksi Ossauskosken yläpuolella Kemijokeen laskevalla Vähäjoella lohen ja meritaimenen vaelluspoikasten pyyntiä smolttirysällä – yhdessä Voimalohi Oy:n ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.

Padon ohitusratkaisu Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen

Etsimme aktiivisesti tehokkaita vaelluskalaratkaisuja. Taivalkoksen voimalaitoksella on ollut vuodesta 2019 lähtien käytössä Kalasydän-järjestelmä, joka kuljettaa vaelluskalat putkistoa pitkin vaellusesteiden yli. Tulokset ovat olleet rohkaisevia.

”Kala on koko ajan veden sisässä. Sen ei tarvitse mennä sementtiportaita pitkin ja loukata itseänsä. Kala ei kärsi äkillisestä paineen vaihtelusta vaan se tapahtuu hitaasti”, kuvailee Kalasydän Oy:n kehitysjohtaja Tarmo Aittaniemi järjestelmän hyötyjä.

Kalasydämen lisäksi suunnittelemme Taivalkoskelle kalauomaa.

Tutkimustyö

Tuloksellisuuden seuranta on kaiken työmme keskiössä. Olimme esimerkiksi mukana telemetriaseurantahankkeessa, jossa seurasimme kesän ja alkusyksyn ajan noin 100 lohen liikkeitä Isohaaran ja Taivalkosken voimalaistosten välissä. Tutkimuksessa lohiin asennettiin radiolähettimet, joiden avulla selvitimme ylös vaeltavien lohien käyttäytymista ja reittivalintoja. Hanke toteutetaan yhdessä Voimalohi Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Vuosittain toteutettavalla näytepyynnillä pyrimme selvittämään villien ja viljeltyjen kalojen osuutta nousuhalukkaista kaloista. Syksyllä 2021 keräämme Taivalkosken ja Isohaaran voimalaitosten alapuolella lohi- ja taimennäytteitä elokuusta lokakuuhun. Toteutamme näytepyynnit yhteistyössä Voimalohi Oy:n sekä PVO-Vesivoima Oy:n kanssa.

”Tällaista se on tämä meidän kalastus tällä kertaa. Päästetään nämä vielä poiskin. Tämä on yhden merivuoden rasvaevätön kala”, toteaa näytekalastuksissa mukana ollut kalastaja Juha Mäkimartti videolla saalista.

Elinympäristökunnostukset

Jokiuomien elinympäristökunnostukset ovat keskeinen osa vaelluskalatyötämme. Olemme mukana Euroopan Unionin osin rahoittaman Interreg Pohjoinen V -ohjelmaan kuuluvassa EMRA-hankkeessa yhteistyössä Norrbottenin lääninhallituksen, Lapin ELY-keskuksen, Luonnonvarakeskuksen, Metsähallituksen sekä Vattenfallin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta ja kunnostaa tärkeitä elinympäristöjä rakennetuissa vesistöissä. Kolmevuotinen hanke käynnistyi vuoden 2019 elokuussa. Osana hanketta arvioimme Ala-Kemijoen sivujokien ekologista tilaa ja kunnostustarpeita jokiuoman kattavalla inventoinnilla.

Kiitokset kaikille kumppaneillemme yhteistyöstä!

Lisätietoja

Ympäristöasiantuntija Maria Pikkupirtti
Kemijoki Oy
Sähköposti maria.pikkupirtti@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4453


Lue lisää