Yhdessä tekemistä Lapin yliopiston ja opiskelijoiden kanssa

Toteutimme Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa yhteisen työpajojen sarjan kevätlukukaudella 2019. Työpajatyöskentelyyn osallistui eri vuosikurssien opiskelijoita yliopiston graafisen suunnittelun ja audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelmista sekä opiskelijoita ohjannut Lapin yliopiston Jukka Kiviniemi.

Työpajatyöskentelyn tavoitteena oli vesivoimaymmärryksen parantaminen visuaalisiin mahdollisuuksiin tarttumalla: Kemijoki Oy asetti ryhmälle tavoitteen, johon opiskelijat pyrkivät luomalla visuaalisen viestinnän konsepteja eli luonnoksia esimerkiksi videon, kuvituksen tai infografiikan parhaasta mahdollisesta hyödyntämisestä.

Tehtävänannon lisäksi Kemijoki Oy osallistui opiskelijoiden ideoiden ja luonnosten arviointiin sekä palautteen antoon. Projekti myötäili luovan suunnittelun etenemistä esimerkiksi mainos-, suunnittelu- tai viestintätoimistossa ja lisäsi näin opiskelijoiden ymmärrystä ja kokemusta asiakastyöskentelystä.

”Yritysyhteistyö ja sitä myöten kokemusten monipuolistuminen lisäävät opiskelijoiden valmiuksia menestyä työelämässä. Kemijoki Oy:n rooli asiakkaana motivoi opiskelijat työskentelemään tiiviinä, luovana ryhmänä ja viemään ideoinnin uudelle tasolle. Opiskelijat oppivat kevään aikana muun muassa sen, miten tärkeää asiakkaan kuunteleminen on”, kertoo Lapin yliopiston graafisen suunnittelun yliopisto-opettaja Jukka Kiviniemi.

Oppilaitokset ovat Kemijoki Oy:lle tärkeitä yhteistyökumppaneita

Haimme yhteistyöllä Lapin yliopiston opiskelijoiden kanssa ideoita ja tuoreita näkemyksiä siitä, miten suomalaisnuorille voisi parhaiten kertoa vesivoiman roolista energiajärjestelmässä ja vesivoiman merkityksestä yhteiskunnalle. Opiskelijat saivat luonnosten suunnittelua varten tuhdin tietopaketin vesivoimasta ja suomalaisesta energiajärjestelmästä.

”Oli ilo työskennellä Lapin yliopiston opiskelijoiden kanssa. Lopputöiden esittelyn yhteydessä ei voinut kuin ihmetellä ja ihastella, miten huimasti opiskelijat kehittyivät jo yhden lukukauden aikana ja miten hienoja konsepteja opiskelijat loivat. Opiskelijoiden kurssista ja yhteistyöstä Kemijoki Oy:n kanssa antama hyvä palaute kruunasi työpajatyöskentelyn”, kuvailee Kemijoki Oy:n yritysvastuusta vastaava Tarja Zitting-Huttula.

Kemijoki Oy tarjoaa säännöllisesti opiskelijoille myös harjoittelu- ja opinnäytetöitä ja innostaa nuoria hakeutumaan energia-alalle töihin.

”Oppilaitosyhteistyön tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoa energia-alasta yleensä ja vesivoimasta erityisesti. Haluamme ylläpitää ja kehittää vesivoimaosaamista sekä turvata vesivoiman tuotantoon liittyvän monen eri alan osaamisen myös tulevaisuudessa”, summaa Tarja Zitting-Huttula.

Kevään työpajan porukka toukokuussa 2019 Lapin yliopistolla

Lue lisää