Vuosisatainen viisaus digitalisoituu – dokumentoinnilla on keskeinen rooli vesivoiman jatkuvuuden kannalta

Vesivoimaan liittyy lukuisia erilaisia ulottuvuuksia maanomistuksesta jokivarsien ympäristötöihin ja edelleen voimalaitosten erilaisiin teknisiin suunnitelmiin sekä kunnossapitoon. Kaikista osa-alueista syntyy tietoa, jonka huolellinen dokumentointi on toimintamme ja jatkuvuutemme yksi keskeisimmistä edellytyksistä. Huolellisella dokumentoinnilla varmistamme tiedon ajantasaisuuden ja säilymisen edelleen tulevaisuuden vesivoimaosaajille.

Kemijoki Oy:llä on yhtiönä yli 65-vuotinen historia ja vanhin omistamamme voimalaitos Kymijoella Inkeroisissa on otettu käyttöön vuonna 1922. Vesivoimaosaajasukupolvien vaihtuessa tiedolla on tapana kadota, jos sitä ei ole järjestelmällisesti kerätty talteen. Sujuvan ja turvallisen vesivoiman tuotannon kannalta meidän on esimerkiksi tiedettävä, kuinka lähes 100 vuotta sitten valmistunut voimalaitos toimii sekä miten ja mistä sitä huolletaan.

”Teemme jatkuvasti erilaisia töitä, joista osa voi olla vasta suunnitteluvaiheessa ja tarvittavia selvitystöitä varten tarvitaan tietoa esimerkiksi voimalaitosten koneistoista. Samaan aikaan toinen projekti on täydessä vauhdissa jossain toisaalla ja kolmannen projektin loppuraportti on työn suorittaneella palveluntarjoajalla valmistumassa. Teemme satoja erilaisia suurempia projekteja ja erillistöitä vuodessa ja uutta dokumentoitavaa syntyy jatkuvasti. Se tarkoittaa tietojen järjestelyä, arkistointia ja vanhojen dokumenttien korvaamista”, kertoo Kemijoki Oy:n dokumentointia tekevä suunnittelija Arttu Mattila.

Kaikki tekemämme ja tilaamamme työt dokumentoidaan eri vaiheissa mahdollisimman yksityiskohtaisesti tulevaisuutta varten. Näin pystymme tarjoamaan myös palveluntarjoajillemme arvokasta tietoa aiemmin toteutetuista vastaavista projekteista sekä yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi laitteistamme projektisuunnittelun ja kustannusarvion tekemisen tueksi.

Tieto siirtyy papyruksista pilvipalveluihin

Kun puhumme jatkuvuudesta ja tietojen säilyttämisestä, katsomme lähes vuosisadan päähän historiaan ja vuosikymmenten päähän tulevaisuuteen.

”Maailma on muuttunut aivan valtavasti Kemijoki Oy:n alkuajoista. Olemme digitalisoineet ahkerasti vanhaa tietoa erilaisiin sähköisiin tietokantoihin. Toki osa digitalisoinnista tehdään tarvelähtöisesti eli esimerkiksi projektin suunnitteluvaiheessa huomaamme, että jotain asiakirjaa ei ole vielä digitaalisessa muodossa. Kaivamme vanhat paperit esiin ja digitalisoimme ne. Tavoitteenamme on, että jonain päivänä kaikki dokumentaatio löytyy digitaalisena”, Mattilaa kuvaa prosessia. Onhan selvää, että sähköisessä muodossa tietoa on kätevämpää jakaa myös eteenpäin.

”Vaikuttavimpia vastaan tulleita dokumentteja ovat olleet jo mainitun lähes 100-vuotiaan Inkeroisten voimalaitoksen alkuperäiset dokumentaatiot, jotka muistuttavat lähes vanhoja papyruskääröjä”, Mattila naurahtaa. ”Hienoa dokumentointityötä rakennusprojektissa mukana olleet ihmiset ovat tehneet jo silloin”, hän kiittää.

Vastaan on tullut myös Valtakadun pääkonttoriimme liittyviä vanhoja asiakirjoja, joissa kerrotaan silloisen maamme presidentin majoittuneen yhdessä toimistotilamme huoneessa. Pääkonttori on modernisoitu läpikotaisin, mutta niitä peruja juuri kyseinen huone on nimetty Urhoksi ja se toimii nykyisin arkistotilana.

Dokumentaation määrä on päätä huimaava

Päivitämme ja kehitämme jatkuvasti ohjeistustamme dokumentaatioon liittyen. Kukaan ei tiedä miltä maailma näyttää vuosikymmenten päästä, mutta pyrimme pitämään osaltamme huolen siitä, että oleellinen tieto säilyy.

Suurimpia teknisten dokumenttien kategorioita ovat sähkö-, kone-, maasto- ja rakennuspiirustukset sekä voimalaitosten käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät ohjeet ja erilaiset pöytäkirjat. Näiden lisäksi vesivoiman tuotantoon liittyy laajasti myös muita asioita, kuten erilaisia laatudokumentteja ja maanomistukseen liittyviä asiakirjoja sekä maankäyttö- ja oikeussopimuksia.

”Eikä siinä suinkaan ole kaikki. Hyllymetrejä tai nykyisin paremminkin pilvipalvelun gigabittejä vaatii myös vuosien varsilta erilaiset maanmittaus- ja maaperätutkimukset, ympäristönhoitotöiden dokumentaatiot sekä jokiuomat pituus- ja poikkileikkauksineen ja pohjakarttoineen”, Mattila lopettaa.

Järjestelmällinen dokumentointi parantaa voimalaitostemme käytettävyyttä, toimintamme kustannustehokkuutta ja edesauttaa lopulta kokonaisturvallisuutta.

Arttu Mattila on opiskellut sähköinsinööriksi Oulun ammattikorkeakoulussa. Arttu kiinnostui vesivoimasta ja rovaniemeläisenä halusi tehdä opinnäytetyönsä paikalliselle yritykselle. Hän aloitti opinnäytetyön tekemisen loppukeväästä 2018 ja teki työharjoittelun Kemijoki Oy:llä samana kesänä. Työt sähkö- ja automaatiotekniikan dokumentoinnin parissa jatkuivat uudelleen syksynä. Syyskuun 2020 alusta saimme Artusta vakinaisen työkaverin.

Lisätietoja

Arttu Mattila
Suunnittelija
Kemijoki Oy
Sähköposti arttu.mattila@kemijoki.fi
Puhelin +358 406603432


Lue lisää