Vuoden 2018 ympäristönhoitotyöt sisälsivät kilometreittäin rantojen kunnostusta ja satoja puukasoja

Huolehdimme vuosittain Kemi-, Lieksan- ja Kymijoen alueella jokirannan ympäristöstä ja lisäämme jokivarren viihtyisyyttä ympäristötöillä. Merkittävimpiä ympäristönhoitotöitä vuonna 2018 olivat muun muassa rannansuojaukset, turvelauttojen poistamiset ja rantojen siistimisraivaukset. Pelkästään Kemijärven alueella oli yhteensä yli 20 kohdetta.

Viime vuosi oli ympäristötöiden kannalta tavanomainen, vaikka hellekesä laski vedenpintaa. Tekojärvien tietyillä alueilla alhaisempi vedenpinnan korkeus teki veneellä liikkumisesta ja rantautumisesta vaikeampaa.

Kymmeniä rannansuojaus- ja maisemanraivaustöitä paremman jokinäkymän takaamiseksi

Vuonna 2018 teimme rannansuojaustöitä yhdeksässä eri kohteessa Ala-Kemijoen, Kitisen ja Kemijärven alueella. Kemijärven alueella toteutimme myös rannan konekunnostuksia 8 eri kohteessa Alakylän, Isokylän, Halosenrannan, Ruopsan ja Oinaan kylän alueilla. Rannansuojauksilla kunnostetaan yleensä säännöstelyn johdosta syöpyneitä erityiskäytössä olevia rantoja.

Maisemanraivauksia teimme useissa eri kohteissa muun muassa Kemijärvellä, Petäjäiskoskella, Suvannon kylän ja Sodankylän kirkonkylän alueilla Kemijoki Oy:n mailla. Maisemanraivaustyöt ovat pääosin vapaaehtoisia töitä, lukuun ottamatta Suvannon kylää, jossa raivaustöitä tehdään lupaehtoihin perustuvan maisemasuunnitelman mukaisesti.

”Maisemanraivaustöitä tehdään, jotta ranta-alueiden vesistönäkymät avartuisivat ja liikkuminen olisi siellä helpompaa, kuten Sodankylän taajama-alueella se koetaankin tärkeäksi”, aluepäällikkö Jyrki Autti kertoo.

Joenvarsien virkistyskäytön edistäminen on meille tärkeää ja siihen kuuluu paljon muutakin kuin raivaustöitä. Esimerkiksi Suvannon kylän alueella kunnostimme uimarannan. Sierilän alueella taas hoidimme apilakirjokääriäisen esiintymäalueen niittyä. Lisäksi olemme vuokranneet koko Kemijoen rantamailta peltoja viljelyyn sekä lampaiden ja hevosten laiduntamiseen. Ne ovatkin hyviä perinnemaiseman hoitajia.

Maisemanraivaus Sodankylä, Kitinen

Nojo- ja ajopuiden poistot parantavat rantojen käyttöä

”Ympäristötöihimme kuuluu myös nojo- ja ajopuiden raivaus säännösteltyjen vesistöjen varsilta. Nojopuu tarkoittaa veteen päin kallellaan olevaa puuta, joka on vaarassa kaatua. Vuorokausisääntely jokialueilla aiheuttaa sen, että virtaamien vaihtelut syövät rantaa. Velvoitetyönä poistamme puut, jotka ovat vaarassa kaatua”, Autti kuvailee.

Raivasimme nojopuita Kemijoen pääuoman, Kemijärven, Kitisen ja Lokka-Porttipahdan ranta-alueilta.

”Nojopuita raivataan lähinnä kevättalvisin, kun hanget kestävät moottorikelkalla liikkumisen. Työt tehdään kätevästi kahden henkilön työryhmällä”, Autti sanoo.

Nojopuiden lisäksi Kemijärvellä kantoja kerättiin työlautalla noin 12 km matkalta ja Lokka-Porttipahdan altailta kerätiin ajopuita rannoilta myös 12 km matkalta.

”Ajopuita on Lokka-Porttipahta -alueella edelleen paljon, vaikka olemme puhdistaneet rantoja säännöllisesti vuosikymmenien ajan. Keräämme ajopuita ja kantoja, jotta rantojen virkistyskäyttö olisi helpompaa ja rannat olisivat siistimpiä. Rantojen raivausta tehdään mönkijällä kahden miehen työparina. Jos vedenpinnat ovat alhaalla, voidaan sitä lisäksi tehdä myös konetyönä ”, Autti kertoo.

Kantokasaa siirretään poltettavaksi Kemijärven Tikkaniemessä helmikuussa 2018.

Kuuma kesä ja matala vedenpinta eivät vaikuttanut turvelauttojen määrään

Kookkaat turvelautat häiritsevät vesistön käyttöä ja ne voivat pahimmillaan aiheuttaa vahinkoa laitureille, estää kiinteistölle kulun tai tukkia voimalaitoksien välppiä. Poistimme kaivinkoneella suurempia turvelauttoja Lokan kaava-alueen edestä, Viuvalossa, Vuotson kanavassa ja Porttipahdan Siltaharjussa. Siirsimme ja kiinnitimme myös pienempiä turvelauttoja esimerkiksi Rovaniemen Harjulammella. Lokan altaan Hanhiaavalle teimme myös veneväylän turvelautan läpi.

”Viime kesänä Lokan ja Porttipahdan altailla turvelauttoja oli liikenteessä keskivertomäärä, vaikka oli erittäin kuuma kesä ja vedenpinta alhaalla,” Autti toteaa.

Turvelautan siirto Porttipahdan siltaharjussa elokuussa 2018.

Veneväylien kunnostukset ja venevalkamat helpottavat veneilyä

Vuonna 2018 veneväyliä ja venevalkamia kunnostettiin yhdeksässä eri kohteessa Kemijärven alueella Alakylässä, Oinaan kylässä ja Isokylässä. Venevalkama tarkoittaa veneenpitopaikkaa, johon mahtuu vene tai useampi. Kunnostimme myös Kelukosken alapuolisen veneenlaskuluiskan tulvan jäljiltä ja teimme uuden luiskan Matarakosken voimalaitoksen alapuolelle.

”Veneväylien ja veneenlaskuluiskien kunnostukset helpottavat vesillä liikkumista”, Autti kertoo.
Kemjoen vesistössä ympäristönhoitotöiden toteutuksen hoitaa kumppanimme Mitta Oy.

Kalanistutukset toteutuivat suunnitelmien mukaisesti

Istutamme joka kevät ja syksy Kemijoen vesistöalueelle ja Perämereen sekä Lieksanjokeen useita kalalajeja mm. lohta, meritaimenta, siikaa, järvilohta, kirjolohta, järvitaimenta, harjusta ja kuhaa. Kalojen istutukset toteuttaa kumppanimme Voimalohi Oy. Lisäksi meillä on useita kalatalousmaksuvelvoitteita, jotka kohdennetaan kalojen istutuksiin viranomaisen toimesta.

Velvoiteistutusten lisäksi teimme vaelluskalahankkeisiin liittyen vapaaehtoisia mäti- ja pienpoikasistutuksia mm. Ounasjoelle. Lisäksi osana tekojärvien säännöstelyn kehittämishanketta istutimme 6 000 yksilöä 3-vuotiasta järvitaimenta Porttipahdan altaalle”, Autti toteaa.

Katsaus vuoteen 2019

Ympäristötöitä jatketaan myös tänä vuonna.

”Kemijärvellä jatketaan tänä vuonna kantosavottaa. Lokan ja Porttipahdan altailla jatketaan rantojen siistimistä ajopuista aikaisempien vuosien tapaan ja jos veden pinta on normaalia alempana tulevana kesä, niin olemme varautuneet poistamaan kantoja tehostetusti konetyönä. Ala-Kemijoella ja Kemijärven alueella toteutetaan myös rannansuojauksia ja Sodankylän alueella jatkamme maisemanraivaustöitä. Velvoiteistutukset jatkuvat tänä vuonna viranomaisen hyväksymien suunnitelmien mukaan. Jatkamme entiseen tapaan vapaaehtoisia mäti- ja pienpoikasistutuksia. Myös Porttipahta saa istukkaansa, jotta tekojärvi on jatkossakin tunnettu hyvistä taimensaaliista”, Autti tiivistää

Voit tutustua muihin yritysvastuuasioihin vuoden 2018 yritysvastuuraportistamme.


Lue lisää