Voimalaitoksia ja jokivartta puhdistetaan kesäkuntoon

Jokakeväiset tulvat Kemijoen vesistöalueella irrottavat jokivarsien rannoilta kiinteää aineista. Roskat, kuten heinät, oksat ja jopa puunrungot kulkeutuvat ja kasaantuvat virran mukana voimalaitosten edustoille. Voimalaitostemme koneistoja suojaavien välppien ja voimalaitosten edustojen puhdistustyöt käynnistyivät toukokuun puolivälissä ja ne kestävät arviolta juhannukseen saakka.

”Tänäkin keväänä tulva irrotti rannoilta runsaasti kiinteää ainesta, joka kerääntyi voimalaitostemme yläaltaisiin. Perinteisesti, erityisen paljon roskaa kertyy Valajaskosken voimalaitoksen edustalle ja välppiin. Ounasjoki on vapaana virtaava joki, jonka pinnankorkeuden nousua ei voi hillitä säännöstelyllä. Kevättulvissa joen virtaama ja korkea vedenpinta irrottaa rannoilta kiintoaineista, joka lopulta kulkeutuu Valajaskosken voimalaitokselle”, kertoo Kemijoki Oy:n asiantuntija Timo Kupari.

Välppiin kertyvä roska laskee voimalaitoksen tehoa

Voimalaitosten koneistoja suojaaviin välppiin kertyy kevättulvan aikana runsaasti roskaa. Kiinteä aines haittaa veden virtaamista voimalaitosten turbiineihin ja laskee koneistojen tehoa.

Vuonna 2020 kehitimme pilvipohjaisen välppähäviömittarin, jonka avulla voimme seurata välppiin kerääntyvän roskan määrää, arvioida puhdistustarvetta ja tehdä puhdistustyöt oikea-aikaisesti.

”Hyödyntämällä välppähäviömittarin ajantasaista dataa pystymme optimoimaan välppien puhdistustyöt ja minimoimaan tuotantotappiot”, tiivistää Kemijoki Oy:n energiatalousasiantuntija Suvi Salomaa.

Välppiin kasautuneet roskat aiheuttivat Valajaskosken voimalaitoksella jopa neljän megawatin tehonmenetyksen. Menetetty teho vastaa noin 500 sähkökiukaan tehoa.
Toteutamme välppien ja voimalaitosten edustojen puhdistuksia aina tarvelähtöisesti. Voimalaitosten roskien puhdistustöistä vastaa kumppanimme Caverion.

Yöttömästä yöstä on hyötyä välppien puhdistustyössä

Voimalaitosten puhdistustyöt pyritään toteuttamaan siten, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa vesivoimantuotannolle. Voimalaitosten edustoille kertyvien pintaroskien kerääminen voidaan tehdä päiväsaikaan ilman koneiston seisautusta, mutta välppien puhdistusta varten koneistot on pysäytettävä.


Kuva: Caverion

”Ammattisukeltajamme puhdistavat välppiä pinnan alla polkemalla niihin kertyneitä roskia kohti pohjaa. Pohjaan poljetut roskat nostetaan ylös kaivinkoneeseen asennetun kouran avulla”, Caverionin yksikön päällikkö Janne Hyyryläinen kuvailee työtä.

Turvallisuusnäkökohdat on huomioitu jokaisessa työvaiheessa. Voimalaitoksilla tehtävät välppien puhdistustyöt ovat erinomainen esimerkki saumattomasta ja sujuvasta yhteistyöstä Fortumin valvomon, Kemijoki Oy:n sekä Caverionin välillä.

Voimalaitoksilta nostetut roskat siirretään kuorma-autoilla lajittelupaikalle ja sieltä ne lähtevät eteenpäin jäteasemille jatkokäsittelyyn.

Lisätietoja:
Timo Kupari
Vanhempi asiantuntija
Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4454
Sähköposti timo.kupari@kemijoki.fi


Lue lisää