Viisi asiaa, jotka suomalaisten tulisi tietää vesivoimasta

Pohdimme koko henkilöstön voimin, mitä jokaisen suomalaisen olisi hyvä tietää vesivoimasta ja sen tuotannosta. Tässä vesivoimaosaajiemme viiden kohdan kiteytys.

Vesivoima on kotimainen ilmastotyökalu

Tämän päivän julkisen keskustelun kuumaa perunaa eli maapallomme ilmastonmuutosta tutkittiin jo 1800-luvulla. Uuden hallitusohjelman tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuonna 2035. Aikajänne on siis samalla hyvin pitkä ja toisaalta lyhyt, kun katsomme tulevaan.
Päästötön vesivoima on täsmätyökalu ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.

Vesivoima pitää Suomen sähköntuotannon omavaraisena

1900-luvun alkupuolella lähes kaikki Suomen sähkö tuotettiin vesivoiman avulla. Tänään vesivoima tuottaa viidenneksen Suomessa tuotetusta sähköstä. Vesivoimalla on erityinen merkitys säädössä.

Vesivoimalla on tärkeä rooli myös tulevaisuuden sähköjärjestelmässä. Vesivoima mahdollistaa yhdessä muiden uusiutuvien energiantuotantomuotojen kanssa yhteiskunnan sähköistymisen. Äkillisissä häiriötilanteissa sähköjärjestelmän toiminta varmistetaan Suomessa vesivoimalla.

Säätövoima tuo joustavuutta

Siirryttäessä kohti uusiutuvaa sähköjärjestelmää, sähköntarpeen vaihteluihin vastaaminen edellyttää monipuolista energiapalettia. Sääriippuvaisten tuuli- ja aurinkovoiman lisääminen edellyttää säätövoimaa. Haluamme, että yhteiskunta pyörii myös tuulettomina ja pilvisinä päivinä.

Vesivoiman säätöominaisuus turvaa sähköjärjestelmän ja sähköverkon toiminnan eri tilanteissa ja vähentää riippuvuutta tuontienergiasta.

Paikallisella toiminnalla on suuri merkitys koko Suomelle

Vesivoiman tuotanto on aina paikallista toimintaa – se tuntuu ja näkyy joella ja jokivarsien yhteisöissä. Tuotamme paikallisesti sähköä koko maan tarpeisiin.

Toimintaamme liittyy vesivoiman tuotannon lisäksi myös paljon muuta tekemistä: suojaamme, maisemoimme ja siistimme vuosittain kymmeniä kilometrejä rantoja, osallistumme vaelluskalojen palauttamiseen ja istutamme miljoonia kaloja. Meillä on myös merkittävä rooli tulvasuojelussa.

Vesivoiman tuotanto on tietotyötä

Voimalaitokset eivät toimi itsestään. Vesivoiman tuotanto on asiantuntijatyötä, joka vaatii muun muassa syvällistä joen ja alueen sekä teknologian tuntemusta. Yhtiönä olemme vesivoimaosaamisen edelläkävijä ja työntekijämme vastuullisen vesivoiman moniosaajia.


Lue lisää