Vesivoimayhtiöt osallistuvat keskusteluun vaelluskala-asioista

Kansallinen kalatiestrategia painottaa yhteistyötä ja vapaaehtoista tekemistä, vesivoimayhtiöt muistuttavat 5.6. julkaistussa vastineessaan Lapin Kansan artikkeliin ”Jokiyhtiöiden eräpäivä” (31.5.2015).

Vastakkainasettelun aika on ohi

Lapin Kansassa oli 31.5. artikkeli ”Jokiyhtiöiden eräpäivä”. Haastateltavana oli Luonnonvarakeskuksen tutkija Panu Orell. Artikkelista saa vaikutelman, että Orell kokee pakon, jopa raastuvan, olevan tie eteenpäin vaelluskala-asioissa. Tämä on yllättävää, kun kansallinen kalatiestrategia juurikin painottaa yhteistyötä ja vapaaehtoista tekemistä. Vuoden 2014 marraskuussa pyöreän pöydän neuvottelussa maa- ja metsätalousministeri ja ympäristöministeri painottivat samoin etenemistä vapaaehtoisen ja aktiivisen tekemisen tietä. Me vesivoimayhtiöinä tuemme ministeriöiden koko Suomea kattavaa vaelluskalatyötä kukin omalta osaltamme.

Orell purkaa turhautumista kuluneisiin 60 vuoteen. On kuitenkin syytä tiedostaa, että Suomen tilanne on muuttunut suuresti toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta. Niin myös arvot, asenteet ja tietämys kala-asioiden osalta. Tutkijoidenkin näkemykset istutusten ja kalateiden merkityksestä ovat vaihdelleet.

Haluamme yhtiöinä pohjata valinnat tietoon. Sitä on aivan viimeisten parin vuoden aikana saatu yhteistyössä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa. Tutkijat ovat todenneet aukkojakin olevan vielä. Niinpä juuri on käynnistynyt Luonnonvarakeskuksen vetämänä kolmivuotinen rakennettujen jokien tutkimusohjelman jatkovaihe. Siinä haetaan ratkaisuja vielä avoinna oleviin kysymyksiin vaelluskalojen palauttamiseksi vesivoimatuotantoon valjastettuihin jokiin. Panu Orell on yksi hankkeen keskeisistä tutkijoista. On kovin huolestuttavaa, että tutkijalla on vahvat asenteet ja valmiit vastaukset. Mitä uutta silloin voi syntyä?

Ilahduttavaa on, että Orell painottaa kalojen luonnollisen lisääntymisen merkitystä. Ajattelemme yhtiöinä aivan samoin. Ensin on vahvistettava jokien poikastuotantoalueille leimautuvien vaelluskalojen kantoja, jotta mahdollisia kalateitä varten olisi kutukaloja jokiin nousemaan. Jokainen joki on erilainen, mutta kaikilla meillä allekirjoittaneilla työ on käynnissä.

Tuomas Timonen

Toimitusjohtaja, Kemijoki Oy

Pertti Pietinen

Toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy

Risto Andsten

Johtaja Fortum, Hydro Power and Technology

Linkki Lapin Kansan artikkeliin: http://www.lapinkansa.fi/kotimaa/jokiyhtioiden-erapaiva/ (vaatii lukuoikeuden)


Lue lisää