Vesivoimasta on opetuksessa moneksi

Olemme aktiivinen toimija vaikutusalueellamme. Tapaamme ja teemme yhteistyötä eri sidosryhmiemme kanssa. Yksi sidosryhmätyömme ulottuvuuksista on koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö.

Kuluneen kevään aikana voimalaitoksillamme on vieraillut useampia koululaisryhmiä tutustumassa vesivoimalaitosten toimintaan ja vesivoiman tuotantoon. Vesivoimaosaamiseen liittyy monenlaisia näkökulmia, kuten matematiikkaa, fysiikkaa ja biologiaa. Vierailemme kouluissa esimerkiksi oppitunneilla kertomassa vesivoimasta oppiaineeseen sopivasta näkökulmasta.

Keväällä vierailimme Sodankylän Aleksanteri Kenan koululla ja esittelimme 9. luokkalaisille Kemijoki Oy:tä ja kerroimme vesivoimantuotannosta yleisesti. Esittelimme oppilaille esimerkiksi vesivoimaan liittyviä ympäristönhoitotöitä sekä kala-asioita. Innostunut noin 50 oppilaan ryhmä opettajineen pääsi vierailemaan Kurkiaskan voimalaitoksella ja näkemään paikan päällä, miten vesivoimaa tuotetaan.

Voimalaitosvierailulla oli mukana Aleksanteri Kenan koulun fysiikan ja matematiikan opettaja Leena Virranniemi. Kurkiaskan voimalaitosvierailulla tutustuttiin tarkemmin koneistoihin, kuten turbiineihin ja patoihin.

”Juuri 9.-luokkalaiset ovat siinä iässä, että he tekevät päätöksiä tulevaisuuden opintojensa suhteen. Vesivoima on tuttu energiantuotantomuoto täällä Lapissa ja se työllistää monenlaista osaamista. Siksi on mielestäni todella tärkeää, että oppilaat pääsevät kuulemaan ja näkemään asiaa monelta eri kantilta”, Virranniemi kertoo.

”Yhteistyötä Kemijoki Oy:n kanssa on tehty jo ainakin 25 vuoden ajan. Mielestäni on hyvä, että vierailuja järjestetään molempiin suuntiin ja toivon, että yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin”, Virranniemi sanoo. Vierailu järjestettiin 9.-luokkalaisille, jotka opiskelevat fysiikan kurssillaan sähköntuotantoa. ”Oppilaille on tärkeää nähdä opiskelemiaan asioita ihan käytännössä”, Virranniemi jatkaa.

Vesivoimasta voi ammentaa lukuisia eri näkökulmia

Lapin ammattiopiston sähköteknologian ja -tuotannon viimeisen vuoden opiskelija Jere Särkelä vieraili luokkansa mukana Pirttikosken voimalaitoksella kevättulvien aikaan toukokuussa. ”Vesivoimalla on pitkät perinteet Lapissa ja rovaniemeläisenä joki on aina ollut läsnä elämässäni”, Jere kertoo.

Ammatillisesta näkökulmasta vierailu vesivoimalaitoksella oli mielenkiintoista koko luokalle. ”Henkilökohtaisesti oli mahtavaa nähdä voimalaitoksilla olevat generaattorit ja sähkökäämit, todistaa omin silmin kuinka valtavan suuria ne ovat ja minkälaisia magneettikenttiä ne luovat. Vierailulla keskustelimme avoimesti myös viime aikoina paljon puhuttaneista vaelluskala-asioista ja ratkaisuista”, Jere tiivistää ajatuksiaan.

Kevään aikana esimerkiksi Rovaniemen ammattikorkeakoulun agrologi- ja metsätalousinsinöörit vierailivat Petäjäskosken voimalaitoksella. Helmikuussa Rovaniemen kristillisen koulun 5.−6. luokkalaiset pääsivät tutustumaan Valajaskosken voimalaitokseen ja vierailimme Rovaniemen harjoittelukoulussa esittelemässä koulun 6. luokkalaisille Kemijoki Oy:tä. Oppilaat vierailivat myös Valajaskosken voimalaitoksella. Ryhmän vierailu oli osa arktista tiedekasvatusprojektia, jonka teemana oli teollisuus ja sen vaikutukset.

Huhtikuussa ryhmä Posion lukiolaisia kävi tutustumassa Pirttikosken voimalaitokseen. Ryhmä oli erityisen kiinnostunut Kemijoen historiasta, vesivoimasta energiantuotantomuotona sekä kumppanimme Caverionin roolista palveluntuottajana. Vesivoimalla on pitkä historia Lapissa ja koko Suomessa. Alalla työskenteleviltä vaaditaan monipuolista osaamista.

Lukukausi on jo loppumassa tämän kevään osalta ja oppilaat kirmailevat kohti kevätlaitumia. Kemijoki Oy toivottaa oikein iloista kesää! Seuraavalla lukukaudella jatketaan!


Lue lisää