Vesivoiman digiloikka – tehokkaampaa tuotantoa turvallisesti

Teollisuuden ja energiatuotannon digitalisaatio etenee vauhdilla. Jo tälläkin hetkellä Kemijoki Oy:n tuotantoprosessi on etäohjattu. Laitteiden välisten verkkoyhteyksien (IoT, teollinen internet) ansiosta huoltoa ja kunnossapitoa voidaan tehdä ennakoivasti ja tarpeen mukaan. Datan hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen mahdollistavat myös tuotannon tarkan suunnittelun ja optimoinnin. Murroksen keskellä on tärkeää huomioida vaikutukset turvallisuuteen.

Keskustelimme vesivoimatuotannon tulevaisuudesta kumppanimme Caverionin Tuomo Härkösen kanssa Skypen välityksellä, kuten aiheeseen sopii.

Kaikki alkoi automaatiosta

”90-luvun alussa toteutetut automaatioratkaisut olivat ensimmäisen vaiheen digitalisaatiota. Automaatio kuitenkin koskettaa vain tuotannon ohjausta. Vasta laitteiden välisten yhteyksien tehostuttua eli digitalisaation kehityksen myötä ollaan päästy käsiksi tuotannon optimointiin ja ennakoivaan kunnossapitoon”, Härkönen kertoo.

Nykyään pilvipalvelimeen saadaan koottua yhdenmukaistettua dataa, jonka avulla voidaan tuottaa tarkkoja analyysejä ja ennusteita optimaalisesta tuotannosta. Huoltotoimenpiteitä voidaan tehdä ennakoivasti ja toisaalta huoltaa vain silloin kun on tarvetta.

”Myös tekoäly on apunamme; neuroverkkojen avulla laitteita kuten kamerasovelluksia voidaan opettaa tunnistamaan olennaisia asioita. Kamerat voidaan esimerkiksi opettaa tunnistamaan, onko ihmisillä kypärät päässä. Myös hälytystilanteista saadaan parempaa tietoa jo ennen kuin huoltohenkilö tai pelastusviranomaiset ehtivät paikalle”, Härkönen kertoo.

Ihminen tärkein tekijä tietoturvallisuuden varmistamisessa

Kyberturvallisuuden merkitys korostuu tulevaisuudessa, kun entistä suurempi osa vesivoiman tuotantoprosessista nojaa dataan ja sen hyödyntämiseen. Kun entistä enemmän laitteita kytketään verkkoon, on kyberturvallisuusratkaisujen kehityttävä samassa tahdissa.

”Jos kyberturvallisuutta ei ole huomioitu järjestelmän kehityksessä, on lähdetty alun perinkin väärälle uralle. Ihminen onkin usein tietoturvallisuuden heikoin lenkki. Siksi on äärimmäisen tärkeää säännöllisesti kouluttaa henkilöstöä tietoturva-asioissa. Kyse on usein hyvinkin arkisista asioista, kuten laitoksilla liikkuminen ja muistitikkujen käyttö”, Härkönen sanoo.


Lue lisää