Vesivoimalaitosten huollot ja peruskorjaukset etenevät Kymijoella

Kymijoen varrella sijaitsevien Inkeroisten ja Anjalankosken vesivoimalaitoksilla ja padolla tehdään kattavia huoltotöitä. Inkeroisten voimalaitoksen padon tasoluukkujen perushuollot aloitettiin keväällä ja ne valmistelevat ensi vuodelle suunniteltua padon valssiluukun peruskorjausta. Inkeroisten voimalaitoksen vesivoimakoneistojen huollot alkoivat keväällä ja jatkuvat syksyyn.

Inkeroisten 4,5 MW:n vesivoimakoneistoille T112 ja T113 tehdään tänä vuonna laajempi perushuolto, jonka yhteydessä tutkitaan muun muassa vesiteiden ja koneistojen tekninen kunto. Vesivoimakoneistojen turbiinit avataan ja niille tehdään mittaus- ja säätöhuolto. Generaattorit puhdistetaan ja huolletaan. Työhön sisältyy myös vaihdelaatikon laaja perushuolto, koko konelinjan akselin linjausmittaukset sekä sähkö- ja säätöjärjestelmän tarkastus. Lopuksi testataan automatiikka ja värähtelyt.

T112 koneiston huolto kestää 7 viikkoa. ”Koneistojen perushuollolla taataan vesivoimalaitoksen turvallinen ja tarkoituksenmukainen toiminta. Perushuoltojen ansiosta vesivoimakoneistot kestävät hyvin reilu 10 vuotta seuraavaan laajempaan kunnostukseen”, Kemijoki Oy:n asiantuntija Mauri Tuulaniemi toteaa.

Myös Anjalankosken voimalaitoksen vesivoimakoneisto huollettiin syyskuussa. ”Vesivoimakoneiston vuosihuollot ovat normaali vuosittainen operaatio, jolla tarkastetaan, että kaikki on kunnossa ja koneistot toimivat moitteettomasti”, Kemijoki Oy:n käytettävyydestä vastaava johtaja Heikki Kusmin toteaa.

Padon valssiluukun peruskorjausta suunnitellaan ensi vuodelle

”Valssiluukun peruskorjaus on parhaillaan selvitys- ja suunnitteluvaiheessa. Olemme valmistelleet valssipadon peruskorjausta teettämällä rakennussuunnittelua ja tarvittavia tutkimuksia. Lisäksi olemme korjanneet muita padon tasoluukkuja sekä tehneet sukellustarkastuksia. Hyvällä suunnittelulla haluamme varmistaa peruskorjauksen turvallista toteutusta halutussa aikataulussa. Työnaikainen joen vesienhallinta on oleellinen osa turvallisuutta ja siinä myös säällä on oma merkityksenä”, Kusmin kertoo.

Valssiluukku on padon suurin yksittäinen luukku, jonka juoksutuskapasiteetti on puolet koko padon luukkujen läpäisykyvystä. Luukku rakenteena ja ratkaisuiltaan poikkeaa tavanomaisista segmentti- ja tasoluukuista asettaen haasteita muun muassa pielirakenteiden korjaustöihin.

Valssiluukun peruskorjaus on osa patoluukukkujen peruskorjausohjelmaamme, jolla parannetaan vesivoimalaitosten ympäristöystävällisyyttä, turvallisuutta, luotettavuutta sekä vesien hallintaa. Valssiluukun korjaus tehdään kuntoon perustuen. Samalla korjataan myös ympäröiviä patorakenteita sekä luukun ohjaus- ja sähköjärjestelmät.

Peruskorjaus kestää arviolta noin puoli vuotta ja työt aloitetaan heti kevättulvan jälkeen. Työt vaikuttavat alueen liikennejärjestelyihin, kun turvallisuussyistä kulku kävely- ja patosillan yli ei ole mahdollista töiden aikana.

Tule tutustumaan peruskorjauksiin Anjalankosken avoimissa ovissa

Olemme mukana Stora Enson Anjalankosken tehtaiden avoimissa ovissa 20. syyskuuta. Kemijoki Oy:n piste sijaitsee kierroksen lopussa Ankkapurhan teollisuusmuseolla. Avoimet ovet tarjoavat mahdollisuuden tutustua alueen toimintaan sekä keskustella ajankohtaisista asioista ja tulevasta valssipadon peruskorjauksesta.Tapahtuman aikana on mahdollisuus päästä tutustumaan vuonna 1922 valmistuneeseen vesivoimalaitokseen. Opastetut kierrokset lähtevät pisteeltämme klo 16.00, 17.00 ja 18.00.


Lue lisää