Vesistötiedote: Veden ohijuoksutusta Vanttauskosken voimalaitoksella 14.–22.3.2016

Voimalaitoksen kahden koneen huoltotöiden vuoksi joudumme mahdollisesti juoksuttamaan vettä myös patoluukusta aika ajoin 14.–22.3.2016. Vanttauskosken voimalaitos sijaitsee Rovaniemellä, noin viisikymmentä kilometriä kaupungista itäkoilliseen.

Koneet 1 ja 2 ovat huollettavina. Kun huollettava koneisto on poissa käytöstä, vettä juoksutetaan ainoastaan yhden koneen läpi. Jos virtaama on kova, voi olla tarvetta juoksuttaa osa vedestä voimalaitoksen ohi niin sanotusta pato- tai tulvaluukusta. Ohijuoksutuksista ilmoitetaan aina etukäteen äänisignaalilla voimalaitoksen läheisyydessä.

Pyydämme kalastajia ja jäällä liikkujia huomioimaan asian.

Vesistöterveisin,
Kemijoki Oy

Lisätietoja:
Erkki Nuortio
Valvomopäällikkö, Kemijoki Oy
Akuuteissa tilanteissa tietoa saa myös Fortumin vesivoimaoperaattorilta / 010 454 8300 tai 050 454 8200

Kemijoki Oy
Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi se säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä. Voimalaitosten kokonaisteho ylittää 1 100 MW. Vuonna 2015 yhtiön vesivoimalaitokset tuottivat sähköenergiaa yhteensä 5 333 gigawattituntia, mikä oli noin kolmannes kotimaisesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä.
www.www.kemijoki.fi


Lue lisää