Veden voimalla -blogi: Yhteistyö on valttia tulvaan varautumisessa

Kuten joka kevät, teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa varautuaksemme tulvaan. Emme vielä voi tarkalleen tietää millainen kevättulvasta tänä vuonna tulee ja milloin se iskee. Lumen korkeat vesiarvot viittaavat siihen, että suurtulvaan kannattaa varautua.

Tulvaryhmässä yhteistyö rullaa jouhevasti

Tulvaan varautumisessa yhteistyö on valttia. Olemme osa Lapin Ely-keskuksen johtamaa tulvaryhmää, joka kokoaa yhteen vesistöalueen kuntia ja viranomaisia. Ely-keskuksella on pitkä kokemus tulvien torjunnasta Lapissa, ja se johtaa erinomaisesti ryhmän työskentelyä.

Tulvaryhmä on loistava kokoelma asiantuntijoita, joilta löytyy monipuolista osaamista tulvantorjunnasta. Tulvakeskus jakaa ryhmälle puolestaan kokemuksensa tulvien torjunnasta eri puolilla Suomea. Myös vuoden 2019 lopulla toteutettu Rovaniemen tulvaharjoitus paransi eri toimijoiden tulvavalmiuksia.

Tulvaryhmän yhteistyö on jouhevaa ja avointa. Kaikki ryhmän keskustelut lähtevät liikkeelle tutkimustiedosta ja mallinnuksista. Tulvaryhmän jokaisessa tapaamisessa kuulemme ensin Ilmatieteen laitoksen sääennusteen. Tämän jälkeen Tulvakeskus kertoo uusimmat tulvaennusteet siitä, miten kevät voi edetä. Käymme keskustellen läpi huomiot jokialueelta, ja keskustelemme ryhmän kokouksissa esimerkiksi suunnitelluista juoksutuksista.

Mitä me teemme tulvan torjumiseksi?

Kemijoki Oy:llä johdan sisäistä tulvaryhmäämme. Roolimme tulvantorjunnassa on tukea viranomaistoimintaa. Toimimme joen säännöstelijänä ja asiantuntijana. Tunnemme Kemijoen ja sen eri kiemurat yli 65 vuoden kokemuksella. Viranomaisohjeiden mukaan sekä lupaehtojemme puitteissa teemme parhaamme, että tulvasta koituvat vahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Teemme talven aikana lumen vesiarvomittauksia valuma-alueella ennustaaksemme keväällä sulavan lumen määrää. Mittaustulosten pohjalta teemme päätöksen siitä tasosta, mille varastoaltaat on laskettava ennen tulva-aikaa. Tarkastelemme kevään aikana sadannan määriä ja tarpeen mukaan juoksutamme Lokan ja Porttipahdan järviin lisää tilaa sulamisvesille.

Erityinen tavoitteemme tulvanhallinnassa on ajoittaa Kemijoen ja Ounasjoen tulvahuiput niin, etteivät ne iskisi Rovaniemelle yhtä aikaa. Tässä tärkeässä roolissa on Kemijärven säännöstely ja tulva-aikana suoritetut oikea-aikaiset juoksutukset.

Tulvaan valmistaudutaan voimalaitoksilla monella tapaa. Tulvaluukut testataan ja tarkastetaan, ja voimalaitoksilla tehdään lisäksi muita tarkastuksia ja mittauksia. Voimalaitoskoneistojen huollot ajoitetaan tehtäväksi ennen tulvaa, jolloin varmistetaan koneistojen kunto ennen pitkää tulva-aikaa.

Tulvan lähtiessä laskuun ja tulvavaaran poistuessa Rovaniemeltä ja Kemijärveltä aloitamme vesivoimantuottajan toisen tärkeän tehtävän eli varastoaltaiden täyttämisen. Altaiden täyttäminen tehdään vasta tulvan loppuvaiheessa, koska mahdolliset rankkasateet voivat saada tulvariskin uuteen nousuun.

Varastoaltaiden täyttäminen ja energiavarastojen rakentaminen tulevaa kesää ja talvea varten on vesivoimantuottajan näkökulmasta erittäin tärkeää. Tulvassa pyrimme varastoimaan aina mahdollisimman paljon energiaa tavalla, joka huomioi myös ympäristönäkökulmat.

Suosittelen kaikkia seuraamaan viranomaiskanavia, kuten Lapin pelastuslaitoksen tulvasivuja, ja Rovaniemen kaupungin tulvatiedotteita. Avasimme huhtikuussa Kemijoki Oy:n tulvasivun, jota kautta välitämme ajantasaista tietoa kevään 2020 tulvatilanteesta. Viestimme jokivarren asukkaiden kanssa myös Facebookin Kemijoen päivystäjä -sivun kautta.

Kirjoittaja Heikki Poikela on Kemijoki Oy:n käyttöpäällikkö, jolle on kertynyt tulvaryhmästä ja Kemijoen tulvista kokemusta jo 15 keväältä.


Lue lisää