Veden voimalla -blogi: Vesivoimalla ilmastonmuutosta vastaan

Ilmastonmuutos on suurin ihmiskuntaa koskettava haaste. Sen hillitseminen vaatii jokapäiväisiä tekoja meiltä kaikilta. Eri sektoreiden päästöjä tarkastellessa lopputulos on kuitenkin selvä: iso siivu vähennyksistä on tultava energiasektorilta.

Sektori vastaa valtaosasta Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Suomen tavoite on saavuttaa hiilineutraalius seuraavan 15 vuoden aikana – kiirettä siis pitää.

Me haluamme kantaa kortemme kekoon. Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi Kemijoki Oy:n tärkeimmistä tavoitteista. Toimimme Pariisin ilmastosopimuksen sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Olemme kartoittaneet tarkasti omasta vesivoimatuotannostamme aiheutuvat päästöt. Kerromme tarkemmin kartoituksesta sekä toimistamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ilmastolinjauksessamme.

Vesivoimaa sähköistyvän yhteiskunnan tarpeisiin

Fossiilisten energianlähteiden käytön vähentämiseksi liikkumisen sekä lämmön ja energian tuotannon tulee perustua yhä enemmän sähköön. Päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi on puolestaan tärkeää, että sähköä tuotetaan mahdollisimman vähäpäästöisillä tuotantomuodoilla.

Ilmastoystävällisenä ja kotimaisena sähkön tuotantomuotona vesivoimalla on keskeinen rooli päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Vesivoimalla tuotetaan nykyisin puolet Suomen uusiutuvasta sähköstä, ja Kemijoki Oy tuottaa tästä kolmanneksen.

Vesivoimatuotannon koko elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on pieni. Euroopan unioni on parhaillaan laatimassa luokitusjärjestelmää ilmastonmuutosta hillitseville toiminnoille. Vesivoima on luokituksen mukaan ilmastonmuutosta hillitsevää, sillä sen tuotannon koko elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt jäävät alle 100 grammaan CO2-ekvivalenttia per tuotettu kilowattitunti sähköä.

Sähköistyminen vaatii vesivoiman ohella muutakin uusiutuvien tuotantoa, kuten tuulta ja aurinkoa. Joustavana säätövoimana vesivoima tukee muita uusiutuvia sähkön tuotantomuotoja ja niiden lisäämistä sähköjärjestelmään. Sen tuotantoa voidaan lisätä nopeasti, kun aurinko ei paista tai tuuli ei tuiverra, ja vastaavasti poutaisena ja tuulisena päivänä tuotantoa voi vähentää. Vesivoimalla on lisäksi tärkeä rooli huoltovarmuuden varmistamisessa, josta olenkin aiemmin kirjoittanut.

Peruskorjaukset ja investoinnit tukevat tehtäväämme

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan Kemijoki Oy:n toimintaan erityisesti säätilojen äärevöitymisen myötä. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit on integroitu osaksi riskienhallintaamme.

Olemme analysoineet Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen laatiman tutkimuksen pohjalta ilmastonmuutoksen vaikutuksia toimintaamme. Tutkimuksessa vaikutuksia tarkasteltiin kolmen eri lämpötilan muutosskenaarioon perustuen. Skenaarioiden perusteella voidaan todeta, että lämpötila tulee nousemaan ja sadanta sekä virtaamat kasvamaan kaikilla kolmella toiminta-alueellamme. Talvi on lyhyempi, ja lumi sataa maahan useammin vetenä. Kevättulvien ajankohta ja suuruus voi muuttua.

Meidän tehtävämme ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on huolehtia, että voimalaitoksemme pysyvät toimintakunnossa. Tämän varmistamiseksi pyrimme pitämään voimalaitosten kokonaiskäytettävyyden korkealla tasolla. Investointiohjelmamme mukaisilla peruskorjauksilla parannetaan voimalaitosten huoltovarmuutta ja tehonnostoilla kasvatetaan sähköntuotannon tehokkuutta.

Sierilän voimalaitoshanke taas kasvattaisi entisestään uusiutuvan vesisähkön tuotantoa ja tukisi niin Suomen kuin EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Kirjoittaja Janne Ala on vesivoimasta ja reserveistä sekä yritysvastuusta vastaava johtaja Kemijoki Oy:ssa. Työnsä ulkopuolella Janne kantaa kortensa kekoon ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi pyöräilemällä töihin ja kierrättämällä sekä kompostoimalla kotitaloudessa syntyvät jätteet.


Lue lisää