Veden voimalla -blogi: Varaudumme vesivoimalaitosten käynnissä- ja kunnossapidossa tulviin huolellisesti - yhteistyössä kumppaneiden kanssa

Tulvat ovat osa jokien luontaista vuosirytmiä, mikä edellyttää meiltä ja kumppaneiltamme huolellista valmistautumista ja varautumista.

Valmistautuminen aloitetaan jo edellisvuoden puolella koneistojen huoltosuunnittelulla. Suunnitelmia tarkennetaan tarvittaessa muun muassa tulvaennusteiden ja sähkön tuotantotarpeiden mukaan.

Runsasluminen talvi ja korkeat lumen vesiarvot ennakoivat suurtulvan mahdollisuutta. Suurtulvan mahdollisuus asetti suunnittelulle tavanomaista suurempia haasteita pandemian torjunnasta johtuvien rajoitteiden takia. Mietimme jo varhain talvella, miten etätöillä sekä työ- ja varahenkilöjärjestelyillä oma ja kumppaneiden henkilöstö saadaan turvattua: miten altistumiset koronavirukselle vältetään ja varmistetaan osaavien asiantuntijoiden saatavuus tulva-aikana.

Viikoittaiset valmistautumispalaverit pidimme, ja pidämme yhä, etäpalavereina. Kemijoen voimalaitosten paikalliskäytöstä ja kunnossapidosta vastaava kumppanimme Caverion Industria järjesteli työryhmät ja -tavat laitoksilla niin, että altistumisvaara virukselle oli mahdollisimman pieni.

Vastuullisen toiminnan ansiosta tässä on onnistuttu hyvin!

Pidämme voimalaitosten koneistot ja patoluukut kunnossa huoltotöillä

Jatkuvalla käynnissä- ja kunnossapitotoiminnalla varmistamme, että voimalaitosten koneistot ja tekniikka toimivat suunnitellusti myös poikkeustilanteissa. Suurien vesimäärien ja virtaamien vuoksi koneistojen sekä patoluukkujen toimintavarmuus on tulvan aikana aivan erityisen tärkeää, jotta vesien ohjaus sujuu turvallisesti ilman suunnittelemattomia keskeytyksiä.

Ajoitamme – yhteistyössä kumppaneidemme kanssa – tarvittavat huollot ja toimintakokeet joka kevät sopivasti tulvaa edeltävään aikaan. Juuri ennen tulvan alkamista testasimme patoluukkujen toimivuuden sekä vesivoimavalvomosta että paikanpäältä ohjattuna. Varmistimme luukkujen varaohjausjärjestelmien toimivuuden poikkeustilanteissa, esimerkiksi laajan sähkönjakelun häiriön varalta. Tänä keväänä tarkastelimme lisäksi koneistojen toimintaa poikkeuksellisilla vesipinnoilla – poikkeuksellisen suuren tulvan varalta.

Toimintojen jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että yhteistyö on saumatonta sekä normaali- että poikkeusoloissa. Yhteistyö niin Caverion Industrian, valvomotoiminnasta vastaavan Fortumin kuin ympäristötöistä vastaavan Mitan kanssa on sujunut hienosti ja hyvässä hengessä. Kiitos siitä!

Varmistamme turvallisen ja häiriöttömän sähköntuotannon myös tulva-aikana

Tulvan aikana keskitymme voimalaitoksilla tavanomaisten huoltotöiden lisäksi tehostettuun tarkkailuun koneistojen kunnon, patoluukkujen ja ympäristön osalta. Seuraamme tarkasti esimerkiksi roskien kertymistä voimalaitosten välppiin. Roskat välpissä pienentävät koneistojen läpi virtaavan veden määrää alentaen koneistoista saatavaa tehoa.

Tulvan suuruuden vuoksi roskaa on tänä keväänä kerääntynyt voimalaitosten edustalle ja välppiin runsaasti: esimerkiksi Valajaskosken voimalaitokselta on kerätty tällä viikolla peräti 14 kuorma-autollista roskaa.

Kumppanimme tunnistavat ne mahtavat luonnonvoimat, joiden kanssa Kemijoella toimimme. Olemme kaikki valmiina reagoimaan, jos tulvatilanne muuttuu tai eteen tulee yllättäviä tilanteita. Kuten suunnistuksessa, mennään tulvassakin rastiväli kerrallaan kartan mukaan laaditulla suunnitelmalla. Mutta ollaan tarvittaessa valmiina muuttamaan suuntaa ja suunnitelmaa maaston mukaan.

Kirjoittaja Heikki Kusmin on Kemijoki Oy:n käytettävyydestä vastaava johtaja, joka liikkuu vapaa-ajallaan mielellään luonnossa eri tavoin ja jolle suunnistus on läheinen harrastus

Muita luonnossa liikkujia – ja erityisesti patoluukuista juoksutettavan veden aiheuttamien pärskeiden ja pyörteiden ihailijoita – Heikki muistuttaa turvallisuudesta! Voimalaitosten alueet eivät ole oikeita paikkoja tarkkailla tulvia. Veden pinta voi nousta nopeastikin ja katkaista rannoilla liikkuvien kulkureittejä.


Lue lisää