Veden voimalla -blogi: Työn ohessa opiskelusta virtaa neljännesvuosisadan pituiseen työsuhteeseen

Nopeasti muuttavassa ja hektisessä maailmassa voi ajatus 25 vuoden pituisesta työsuhteesta samalla työnantajalla tuntua monesta varsinkin nuoresta henkilöstä oudolta.

Minulla tuli viime vuonna täyteen 25 vuotta Kemijoki Oy:n palveluksessa vesivoiman parissa ja kyllä tämä itseänikin vähän hätkähdytti. Eihän niin voi olla, kun olen vielä niin nuori Uskottava se kuitenkin on, koska minua muistettiin muiden palvelusvuosipalkkion saajien kanssa joulukuussa.

Itselläni motivaatio Kemijoki Oy:ssä työskentelyyn on ollut selvä. Kehittyminen ja kehittäminen on ollut mahdollista koko työurani ajan. Olen saanut siirtyä tehtävästä toiseen säännöllisin väliajoin ja se on pitänyt motivaation korkealla. Ilman jatkuvaa itsensä kehittämistä ja opiskelua työn ohessa tämä ei varmasti olisi ollut mahdollista.

Olen opiskellut työn ohessa kaksi ammattikorkeakoulututkintoa ja yhden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Olen valinnut opiskeltavat alat työtehtävissä tarvittavien uusien osaamisten tai aiheiden ajankohtaisuuden perusteella. Tutkintoni ja valmistumisvuoteni ovat oikeustradenomi 2010, maanmittausinsinööri 2019 ja tiedolla johtamisen ylempi ammattikorkeakokulututkinto tutkintonimikkeenä Insinööri YAMK 2021.

Opiskelujen kautta on ollut mahdollisuus hankkia viimeisintä teoriatietoa sekä oppia eri alojen muilta opiskelijoilta ja löytää uusia näkökulmia. Opinnäytetyöaiheet ja -ohjaajat on ollut aina helppo löytää, joten niistä kiitos kuuluu työnantajalleni. Opintojen yhdistäminen työelämään onkin mielestäni ensisijaisen tärkeää. Yritysten ja erityisesti esimiesten on tärkeä ymmärtää, että henkilöstön oma-aloitteinen opiskelu on molempien osapuolien etu. Kannustava asenne ja ilmapiiri motivoi useampia opiskelun tielle.

Itsensä kehittäminen kannattaa aina

Kaikkein eniten muiden ihmetystä on herättänyt maanmittausinsinöörin opintoni. Kiinnostukseni heräsi, koska halusin ymmärtää enemmän silloisiin aluepäällikön tehtäviini kuuluvista asioista. Toiveena oli, että osaan vastata sidosryhmien kysymyksiin ja odotuksiin paremmin. Tutkinto oli mielestäni paras tapa saada tarpeeksi ymmärrystä ja tietoa aiheesta. Yksi työkavereistani kommentoikin insinööriksi valmistuttuani, että seura tekee kaltaisekseen. Insinöörivaltaisessa organisaatiossa näin taitaa olla. Tiedolla johtamisen opiskelujen alkuvaiheessa minun piti usein perustella aihetta ja sen merkityksellisyyttä. Nyt ei enää tarvitse, koska ymmärrys sen tärkeydestä on lisääntynyt.

Työn ohessa opiskelu vie paljon aikaa, joten iltoja, viikonloppuja ja lomia on vietettävä opintojen ja tietokoneen ääressä. Työn ohessa opiskeluun ei kannata lähteä ilman, että hyväksyy opiskelun vaikuttavan myös elämän muihin osa-alueisiin. Vaaditaan paljon istumista, asia kerrallaan suorittamista, aikatauluttamista ja monesta asiasta luopumista. Toisaalta opiskelu antaa paljon, joten vaivannäkö ehdottomasti kannattaa. Tämän ajatuksen olen ilokseni tartuttanut myös parhaillaan töiden ohessa insinööriksi opiskelevaan poikaani.

Koen, että erilaisten alojen ja asioiden opiskelu on laajentanut ajatteluani ja luonnollisesti osaamistani. Osaan ajatella asioita laaja-alaisemmin ja ymmärrän monia erilaisia näkökulmia. Kannustankin jokaista poikkeamaan totutusta ja menemään mukavuusalueen ulkopuolelle, kun miettii mahdollisia jatko-opintoja. On aina hyödyllistä, kun oppii ymmärtämään muidenkin näkökulmia ja näkemään useita vaihtoehtoisia etenemissuuntia. Kaikkea on mahdollista oppia, kun vain haluaa. Koen myös, että työnantajani on hyötynyt opinnoistani. Olen pystynyt hyödyntämään opittuja asioita tehtävissäni eri tavoin.

Viimeisimmän tutkinnon jälkeen olen saanut mahdollisuuden siirtyä aivan uusiin ja erilaisiin tehtäviin. Aiemmat tehtäväni on siirretty eteenpäin uusille osaajille. Tämä on ollut erityisen hienoa, koska useinhan vanhat tehtävät seuraavat mukana uusiin tehtäviin. Olen saanut oppia ja opin koko ajan uusia asioita. Erityisesti digitalisaatioon ja strategiaan liittyvät aiheet ovat tuoneet paljon uutta ja mielenkiintoista työpöydälleni.

Pikkuhiljaa tuntuu, että opiskelulle olisi taas tilaa. Innolla tutkin tarjolla olevia koulutuksia ja mietin, mikä olisi seuraava itselleni sopiva ja mielenkiintoinen koulutus. Osaamisen kehittyminen on pääoma, joka ylläpitää henkilökohtaista kilpailukykyä jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.

Kirjoittaja Helena Ylihurula työskentelee kehityspäällikkönä Sähkömarkkinat ja digitalisaatio -yksikössä. Hän harrastaa vapaa-ajalla esim. villapaitojen kutomista ja metsästystä.


Lue lisää