Veden voimalla -blogi: Perinteisen kunnossapidon lisäksi kehitämme Kemijoki Oy:n toimintaa investoinneilla

Panostamme 2020-luvulla enenevässä määrin investointitoimintaan. Investoinnit kohdistuvat monipuolisesti eri tuotantojärjestelmän osiin ja painottuvat koneistojen peruskorjauksien lisäksi rakennusteknisiin korvausinvestointeihin, digitalisaatio- ja muihin kehityshankkeisiin, vesivoimalaitoksien suorituskyvyn parantamiseen sekä vaelluskalahankkeisiin.

Kemijoki Oy:n investointitoiminnan vastuita on jaettu Investoinnit ja Operatiiviset toiminnot -vastuualueiden kesken. Investoinnit-vastuualue keskittyy investointien ja hankkeiden valmisteluun, investointien pitkän tähtäimen suunnittelun koordinointiin sekä prosessien ja työkalujen kehittämiseen. Hankkeiden käytännön edistäminen tapahtuu Operatiiviset toiminnot -vastuualueen taholla.

Me blogitekstin kirjoittajat olemme molemmat siirtyneet hiljattain uusiin rooleihin. Muutos tuo mukanaan mukavasti uutta työnkuvaan.

Ajankohtaisia investointihankkeita ja kunnossapitotöitä

Satsaamme tulevina vuosina vahvasti muun muassa rakennusten julkisivujen ja kattorakenteiden kunnostuksiin sekä silta- ja betonirakenteisiin liittyviin hankkeisiin.

Eri vuodenaikoina voimalaitoksilla tehdään erilaisia kunnossapitotöitä. Esimerkiksi nyt ajankohtainen kevättulva tuo kunnossapitotyöhön vuosittain oman mausteensa. Laitosten patoluukut koekäytetään jäiden sulamisen jälkeen ja samalla tarkastetaan myös mittaus- ja valvontalaitteiden toiminta. Urakka vie vuosittain viikosta kahteen aikaa. Lisäksi välppien puhdistustyöt käynnistyvät tulvan aikana ja puhdistuksia tehdään tulvan jälkeen koneistoilla niin, että varmistamme koneistojen parhaan tuotantokyvyn.

Kehitämme kunnossapitotoimintaamme ja investoimme siihen aktiivisesti. Allekirjoitimme juuri Caverionin kanssa sopimuksen ennakoivan kunnossapidon kehityshankkeesta Valajaskosken voimalaitoksella. Hankkeessa laitokselle luodaan digitaalinen monitorointijärjestelmä kunnonvalvonnan, käynnissäpidon ja huoltotöiden tueksi. Caverion on jo pilotoinut hanketta muiden asiakkaidensa kanssa, ja he kuvailevat järjestelmän hyötyjä seuraavasti:

”Caverion Vesivoimalan digital twin -konseptissa luodaan laajaa näkyvyyttä kaikkeen laitoksen dataan. Palvelu analysoi laajasti ohjausjärjestelmän dataa poikkeamien ja tiedettyjen vikaantumismallien tunnistamisen avulla ja tuottaa raportointia kunnossapito- ja turvallisuustyön toteutuksesta. Järjestelmää ja palvelua on kehitetty kunnossapidon ja käynnissäpidon työkaluksi, jolla tuodaan data-analytiikka ja tiedolla johtaminen osaksi päivittäistä työtä.”

Koneoppimista hyödyntävä, osittain itseoppiva järjestelmä tehostaa Valajaskosken voimalaitoksen kunnonvalvontaa sekä huolto- ja kunnossapitotöiden hallintaa. Järjestelmä analysoi yhdessä voimalaitoksen käynnissäpitäjän kanssa laitokselta saatavaa prosessidataa, tunnistaa datasta poikkeamia ja ilmoittaa niistä. Lisäksi järjestelmä kerää ja analysoi tietoa laitoksen pumppujen kunnosta ja toiminnasta. Käynnissäpitäjä näkee samasta järjestelmästä myös kaikki avoinna olevat viat ja tulevat ennakkohuoltotyöt.

Kehitämme toimintaamme tutkimustiedon pohjalta

Toteutimme vastikään vesivoimayhtiöiden vertailututkimuksiin erikoistuneen norjalaisen PA Consultingin kanssa tutkimuksen kustannus- ja toimintatehokkuudestamme. Tutkimuksessa vertailtiin yhtiöiden omaisuusmassaa, operatiivisia kustannuksia sekä tehtyjä investointeja pidemmältä ajanjaksolta.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös Kemijoki Oy:n tapaa suunnitella investointeja sekä arvioida niiden kannattavuutta. Investointien lisääntyessä on tärkeä huolehtia siitä, että ne tehdään oikein perustein ja oikeaan aikaan.

Vertailuryhmässä oli mukana 26 pohjoismaista vesivoimayhtiötä. Kemijoki Oy pärjäsi vertailussa mallikkaasti ja sijoittui vertailuryhmän toiseksi. Kehitämme investointiprosessiamme haastattelutulosten sekä saatujen suositusten pohjalta.

Kirjoittajat Jarkko Virtanen ja Hannu-Pekka Lamminmäki ovat molemmat sähkötekniikan diplomi-insinöörejä. Jarkko työskentelee Kemijoki Oy:n Operatiiviset toiminnot -vastuualueella Sähkö- ja konetekniikka -yksikön johtajana ja Hannu-Pekka kehityspäällikkönä Investoinnit-vastuualueella. Jarkko on ulkoilmaihminen, jonka vapaa-aika kuluu urheilun sekä kitaran ja saksofonin soiton parissa. Hannu-Pekan vapaa-ajan täyttävät mm. lapsiperhearki sekä lentopallo. Hannu-Pekka toimii myös Kemijoen päivystäjänä.


Lue lisää