Veden voimalla -blogi: Miltä tuntuu olla osa Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa?

Moni yritys soveltaa tällä hetkellä jonkinasteista poikkeustilannesuunnitelmaa. Nyt kun koronavirus vaikuttaa meihin jokaiseen, yritykset pyrkivät ylläpitämään toimintansa mahdollisimman lähellä normaaliolojen toimintaa.

Liiketoiminnan jatkuvuus on yrityksen elinehto

Jatkuvuudenhallinnan yleisenä periaatteena on estää häiriöiden ja poikkeamien syntyminen, minimoida niiden vaikutuksia ja nopeuttaa niistä toipumista.

Kaikilla yrityksillä on oma roolinsa. Osa yrityksistä toimii alalla, jolla on merkitystä koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa esitetään Suomen varautumisen yleiset periaatteet. Strategiassa on esitetty suomalaisen kokonaisturvallisuuden käytännöllinen toimintamalli.

Yhteiskunnan elintärkeiksi toiminnoiksi on tunnistettu

  • Johtaminen
  • Kansainvälinen ja EU-toiminta
  • Puolustuskyky
  • Sisäinen turvallisuus
  • Talous, infrastruktuuri, huoltovarmuus
  • Väestön toimintakyky ja palvelut
  • Henkinen kriisinkestävyys

Jokainen voi tunnistaa listalta, kuuluuko oma yritys näihin toimintoihin. Meidän tapauksessamme elintärkeä toiminto on infrastruktuuri ja huoltovarmuus, tarkemmin sanottuna energian saatavuus. Turvallisuusstrategiaan on kirjattu ”monipuolinen, edullinen ja riittävä sähköenergian kotimainen tuotantokapasiteetti muodostaa voimahuollon perustan”.

No niin, alamme olla jo lähellä otsikon kysymystä.

Sähköntuotannon turvaaminen poikkeusolojen aikana

Voimahuollon eli energian tuotannon, siirron ja jakelun yrityskohtaista varautumista ja valmiussuunnittelua johtaa Huoltovarmuuskeskuksen Voimatalouspooli. Me Kemijoki Oy:ssä kuulumme Voimatalouspoolin toimintapiiriin. Mitä se sitten tarkoittaa?

No sitä, että tuotamme kotimaista, sähkön kulutuksen mukaan jatkuvasti säätyvää vesisähköä sekä normaalioloissa että poikkeusolojen aikana. Sen varmistamiseksi valmiustyöryhmämme on luonut meille toimintaohjeet poikkeustilanteita varten. Ja niitä olemme soveltaneet maaliskuun alusta alkaen.

Ensin julkaisimme ohjeet käsihygieniasta ja yleisötilaisuuksista. Seuraavaksi käskimme osan henkilöstöstä etätöihin. Lopulta näin toimittiin koko henkilöstön osalta. Ja sillä tiellä olemme edelleen.

Lopuksi paluu otsikon kysymykseen. Moni toimii tiedostamattaan osana yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja näin varmistaa yhteiskunnan toimivuutta kaikissa olosuhteissa. Jos mietit mitä merkitystä on sillä, että peset kädet saippualla laulaen tuttua lastenlaulua, vastauksen voi lukea Yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta.

Kirjoittaja Janne Alan (janne.ala@kemijoki.fi) vastuualueet ovat Kemijoki Oy:n vesivoima ja reservit sekä yritysvastuu. Jannen käsienpesulaulu on Elefanttimarssi ”Yksi pieni elefantti…”


Lue lisää