Veden voimalla -blogi: Kunnossapitoa, kitkemistä ja niittoa: apilakirjokääriäisen esiintymäniitystä huolehditaan monin tavoin

Ympäristöasiantuntijan toimenkuvaan kuuluu monenlaisia luontoon liittyviä tehtäviä. Yksi merkittävimmistä kokonaisuuksista on uhanalaisten eläin- ja kasvilajien parissa tehtävä työ.

Rovaniemen Oikaraisella sijaitsee Suomen ainoa tunnettu apilakirjokääriäisen esiintymä. Apilakirjokääriäinen on luonnonsuojelulain tarkoittama erityisesti suojeltava perhoslaji, jonka elinympäristöä ei saa hävittää eikä sen elinolosuhteita heikentää. Yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen sekä perhosasiantuntijoiden kanssa olemme pitäneet huolta esiiniitystä ja siellä majailevista perhosista yli kymmenen vuoden ajan.

Apilakirjokääriäisen löytyminen Oikaraisesta oli onnellinen sattuma

Apilakirjokääriäisiä tavattiin vielä 1970-luvulla pitkin Pohjois-Pohjanmaata. Maatalouden murroksen myötä perhoslajin tilanne kuitenkin huononi, kun sen elinympäristönä käyttämät kedot ja niityt kasvoivat umpeen tai myllerrettiin viljelymaaksi. Lajin tilanne oli yhdessä vaiheessa niin vaikea, että se meinattiin julistaa Suomesta hävinneeksi.

1990-luvulla Oulun yliopiston opiskelijat kuitenkin löysivät sattumalta apilakirjokääriäisiä Kemijoen varrelta, Oikaraisen kylässä sijaitsevalta niityltä. Löydöksestä rohkaistuneina perhosta lähdettiin etsimään uudelleen sen aiemmilta esiintymisalueilta, mutta tuloksetta. Lopulta Oikaraisen esiintymisalue suojeltiin, ja alueen turvaamiseksi metsittymisen uhkaamalla niityllä aloitettiin ympäristönhoitotyöt.

Lisäksi käynnistettiin perhosen siirtoistutukset, joilla kantaa pyrittiin laajentamaan Kemijoen yläjuoksulle sekä myöhemmin Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Parhaillaan selvitetään myös mahdollisuutta niityn käyttämiseen lampaiden laidunalueena.

Niitystä pidetään huolta käsin tehtävällä kitkennällä, koneellisella niitolla sekä raivaamalla pois siellä kasvavia puita ja pajukoita. Kuivan ja paahteisen niityn kunnossapito on tärkeää, jotta elinympäristö pysyy apilakirjokääriäiselle suotuisana. Työt ovat esimerkki hyvästä eri tahojen välisestä yhteistyöstä: kaikki toimenpiteet perhoslajin ja niityn suojelemiseksi suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä viranomaisten sekä perhosasiantuntijoiden kanssa.

Niityn hoito on mukavaa ja käytännönläheistä työtä hyvän asian eteen. Järjestelmällisen työn ansiosta niitty on nykyisin jo melko hyvässä kunnossa. Apilakirjokääriäisen ohella niityltä on tunnistettu vuosien varrella myös uhanalaisia luontotyyppejä, kuten kangasketoa sekä pien- ja suurruohoniittyä, ja uhanalaisista kasveista muun muassa harvinaistuneita noidanlukkoja.

Perhosen ja sen esiintymisniityn suojelu on otettu tarkasti huomioon myös Oikaraisen kupeeseen rakennettavan Sierilän voimalaitoksen suunnittelussa. Esiintymän suojaamiseksi on tehty toimenpidesuunnitelma, jonka avulla pyritään säilyttämään perhosen elinympäristö ennallaan mahdollisista ympäristössä tapahtuvista muutoksista huolimatta. Olemme suunnitelleet suojapadon rakentamista niityn ympärille ainutlaatuisen elinympäristön suojelemiseksi.

Kirjoittaja Maria Pikkupirtti on Kemijoki Oy:n ympäristöasiantuntija, jolle kesäiset työt uhanalaisten lajien parissa tuovat virkistävää vaihtelua päivittäiseen työhön.


Lue lisää