Veden voimalla -blogi: Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua

Otsikon sanonta on monille tuttu häihin liittyvistä järjestelyistä ja suunnitelmista. Voin heti alkuun paljastaa, että blogissa ei kerrota kesähäistä. Sen sijaan kerron, miten meillä Kemijoki Oy:ssä on valmistauduttu koronan jälkeiseen aikaan.

Vesivoiman ja Kemijoki Oy:n merkitys sähkön huoltovarmuuden kannalta on keskeinen. Tämän takia varauduimme heti ensitietojen pohjalta koronaviruksen etenemiseen. Samanaikaisesti ennusteet näyttivät suurtulvaa Kemijoelle. Aloitimme siirtymisen etätöihin ensimmäisten joukossa heti maaliskuun alussa ja Teams-palaverit ovat tulleet tutuksi.

Maaliskuussa koronatietoa tuli koko ajan lisää, ennusteet pahenivat ja monia rajoituksia tuli voimaan. Ja tulihan se tulvakin, normaalia suurempana etätyöarkeamme haastamaan. Valmiussuunnitteluryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja usein eli tilannekuva on ollut aina ajantasainen.

Huhtikuussa perustimme työryhmän miettimään tarkemmin toimintojemme palauttamista normaalioloihin koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta ja toukokuun alussa saimme valmiiksi suunnitelman palautumisesta. Tietysti huomioimme sen, että tilanne elää ja suunnitelmaa on muokattava tarpeen mukaan. Suunnitelmassa pohdimme palautumiseen liittyviä asioita viiden kysymyksen kautta.

Ennen näihin kysymyksiin menoa on hyvä käydä läpi yleistilannetta Kemijoki Oy:n osalta. Koronakriisillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta Suomen sähkönkulutukseen tai sähkömarkkinoihin. Toimintamme on sähköntuotannon osalta jatkunut myös poikkeusoloissa pääosin normaalisti, eikä tilanteesta palautuminen aiheuta esimerkiksi tuotannon uudelleenkäynnistämistä. Merkittävimmät projektit ja työt on tehty tai käynnistetty aikataulun mukaisesti. Esimerkiksi Porttipahdan vesivoimalaitoksen peruskorjaustyöt käynnistyivät huhtikuussa suunnitelmien mukaisesti ja hanke etenee.

Lyhyen aikavälin varautumistoiminnot ovat käsittäneet pääasiassa oman ja kumppaniyritysten henkilöstön toiminnan ja toimintakyvyn turvaamisen. Näihin liittyvät myös lyhyen aikavälin palautumisessa tarvittavat toimenpiteet.

Millä edellytyksillä aloitamme palautumisen?

Palautumisen aloittamiseen vaikuttavat monet tekijät. Virustilanteen on oltava hallinnassa ja viranomaisten suositusten on mahdollistettava palautuminen. Monia rajoituksia on poistettu tai lievennetty kesäkuun alussa, mutta vielä ei ole tarkkaa tietoa rajoitusten purkamisen vaikutuksista.

Mitä palautamme?

Moni miettii, milloin pääsee palaamaan etätöistä toimistolle töihin. Tähän kuuluu myös liikkuminen työtehtävissä alueellisesti, valtakunnallisesti ja rajojen yli. Päivystystyön palautuminen normaaliin on aikataulutettava. Voimalaitostyön rajoitukset projekteissa ja ulkopuolisten vierailut voimalaitoksilla on mietittävä. Milloin päästämme esimerkiksi koululaisryhmiä tutustumaan voimalaitoksiimme?

Mitä jätämme voimaan?

Mitä hyviä käytäntöjä olemme oppineet koronan aikana ja mitkä niistä kannattaa ottaa osaksi uutta normaalia? Etätyö on meillä ollut mahdollista aiemminkin, mutta jatkossa varmasti hyödynnämme sitä entistä enemmän. Matkustaminen todennäköisesti vähenee. Paikkariippumattoman työn lisääntymiseen vaikuttaa tärkeänä osana se, että yhteydet ja tietokoneet toimivat. Silloin ei ole väliä, missä kukin työskentelee.

Henkilökohtaisesti olen tykännyt etäpalavereissa erityisesti siitä, että tehottomia käytäntöjä on karsittu, ja palaverit ovat lyhentyneet. Toivottavasti myös kävelypalaverimme jatkuvat!

Miten toteutamme palautumisen?

Kaikki eivät palaa työpaikalle yhtä aikaa, vaan olemme miettineet suunnitelmat porrastetusta siirtymävaiheesta. Suunnitelmissa on huomioitu varahenkilöjärjestelyt tunnistettujen osaamisketjujen kautta. Meillä kaikilla etätyön tekeminen on mahdollista jatkossakin.

Mitä opimme poikkeusoloista ja palautumisesta?

Poikkeustilanteen jälkeen on tärkeää miettiä, mitä tästä kaikesta opittiin. Myös palautumisesta pitää miettiä opit. Kumppanuusmallissa on erittäin tärkeää käydä myös kumppaneiden kanssa läpi yhdessä opitut asiat ja kipukohdat. Näin saamme kaikki opitut asiat tulevaisuudessa käyttöön. Erilaisia poikkeustilanteita ja niiden harjoittelua varten yhteenvedon tekeminen on tärkeää.

Suoritin metsästyskortin muutama vuosi sitten. Poikkeustilanteessa ja siitä palautumisessa on jotain samaa metsästyksen kanssa. Molemmissa tarkka suunnittelu ja muutaman askeleen edellä oleminen on tärkeää. Hirvenmetsästyksessä on erittäin tärkeää suunnitella jahti tarkkaan ja niin, että jokaisella on oma rooli ja oma passipaikka selvillä.

Myös poikkeustilanteessa ja palautumisessa on erittäin tärkeää, että jokainen tietää oman tehtävänsä ja oman passipaikkansa. Näin taataan kaikkien turvallisuus ja voidaan keskittyä itse asian hoitamiseen.

Otsikon mukaisesti poikkeustilanteesta palautumisen valmistelussa on siis mukana jotain vanhaa, jotain uutta ja jotain lainattua. Itse odotan jo innolla työkavereiden tapaamista kasvotusten, yhteisiä kahvihetkiä, huumoria ja kaikkea vapaamuotoistakin keskustelua työasioiden hoitamisen lisäksi. Kesälomat alkavat pian, ja lomien jälkeen on toivottavasti työpaikalle palaamisen aika.

Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille!

Kirjoittaja Helena Ylihurula on Kemijoki Oy:n aluepäällikkö, joka ehdotti oman yksikkönsä viikkopalaverin pitämistä kävelypalaverina. Helena suuntaa palaverikävelyllä usein Kemijoen rantamaisemiin.


Lue lisää