Veden voimalla -blogi: Aluepäällikön arkea - Ympäristönhoitotöitä ja merikotkien rengastuksessa tukemista

Kemijoki Oy:ssä aluepäälliköiden tehtävänä on huolehtia paikallisesta sidosryhmätyöstä ja toimia yhtiön kontaktihenkilöinä toiminta-alueemme asukkaille, kalatalousalueille, yrityksille ja viranomaisille. Näiden ohella teemme jatkuvasti yhteistyötä myös kyläyhdistysten ja osakaskuntien kanssa. Omassa tapauksessa vastaan yhteistyöstä Sodankylän alueella ja Kitisen varrella. Kaksi muuta aluepäällikköämme huolehtivat Kemijärven ja Kemijoen sekä Kymi- ja Lieksanjokien alueista.

Aluepäällikön arki on monipuolista. Päivittäisessä työssä yksi suuri kokonaisuus ovat maankäyttöön liittyvät asiat, kuten yhtiön maa-alueiden käyttöä koskevat vuokraukset, suostumukset ja sopimukset. Maankäytön suunnitteluun kuuluu aina tiivis yhteydenpito paikallisten kanssa. Toinen tärkeä kokonaisuus on vuosittaisten ympäristönhoitotöiden suunnittelu ja koordinointi. Osa ympäristön hoitotöistä, kuten jääteiden ylläpito, rannansuojaukset sekä haitallisten turvelauttojen poisto ja siirto perustuvat lupaehtoihimme. Niiden lisäksi teemme muun muassa kylien ja taajamien läheisyydessä omistamillamme maa-alueilla maisemaraivauksia.

Olemme tarvittaessa mukana Kemijoen velvoiteistutuksiin, kalataloustarkkailuun ja vaelluskalahankkeisiin liittyvissä järjestelyissä. Vapaaehtoisiin toimenpiteisiimme kuuluvat puolestaan esimerkiksi tekojärvien ranta-alueiden vuosittaiset ajopuiden raivaukset ja järvitaimenten istutukset Porttipahdan altaalla. Aluepäällikön työhön kuuluu tietysti myös yhdessä tekeminen kumppaniyritystemme kanssa.

Edellisten lisäksi aluepäälliköt järjestävät muun muassa koululais- ja opiskelijavierailuja sekä avoimien ovien päiviä voimalaitoksillemme. Sodankylän ja Kitisen alueen aluepäällikkönä olen tiiviisti mukana esimerkiksi Kitisen voimalaitosten peruskorjauksissa ja SámiSoster ry:n ylläpitämän Mokta-tuvan toiminnassa. Mokta-tupa tarjoaa kohtaamispaikan Vuotson ikäihmisille. Olemme tehneet tupalaisten kanssa retken Muteniaan, joka on Sompiossa sijaitseva ja osin Lokan tekojärven alle jäänyt kylä, jonka rakennukset Kemijoki Oy omistaa ja kunnossapitää.

Toinen oiva esimerkki paikallisesta yhteistyöstä liittyy Lokan ja Porttipahdan tekojärvien alueen merikotkiin. Olemme tukeneet Lapin lintutieteellistä yhdistystä muun muassa kotkien rengastuksessa sekä linnustoselvityksen tekemisessä alueella.

Tekojärvet nykyisin tärkeä merikotkien esiintymisalue

Suomesta 1900-luvun puolivälissä liki kokonaan kadonnut merikotkakanta on nykyisin hyvissä voimissa. Kun vuonna 1973 koko Suomessa esiintyi vain 35 pesivää merikotkaparia, löytyy maastamme nykyisin suurin piirtein yli 500 merikotkaa. Merikotkia esiintyy Suomessa yleisesti länsi- ja etelärannikoilla, mutta 70-luvulta alkaen kotkat löysivät tiensä Lokan ja Porttipahdan tekojärville. Tekojärvien alueella pesii nykyisin 27-30 merikotkaparia.

Merikotkien tarkemman lukumäärän laskeminen on tärkeää kannan koon määrittelemiseksi. Se vaatii yhteistyötä maalla, järvellä ja ilmassa. Metsähallituksen Luontopalvelu lentää ensin helikopterilla tunnettujen pesien yli ja välittää tiedon pesien sijainnista lintuharrastajille. Sen jälkeen Lapin lintutieteellisen yhdistyksen lintuharrastajat vaeltavat pesien luo, rengastavat kotkia lintujen seuraamiseksi ja laskevat syntyneiden poikasten määrän. Ja koska tekojärvien alue on valtava, on joillekin pesille päästäkseen toisinaan hypättävä veneeseen. Rengastajien kuljettaminen veneellä pitkin tekojärviä onkin ollut yksi monipuolisista tehtävistäni aluepäällikkönä.

Korvaamme lintuharrastajille rengastuksesta aiheutuvia kustannuksia ja tuemme lintutieteellistä yhdistystä myös tekojärvien alueen linnustoselvityksen laatimisessa, jolla päivitämme tietoamme linnuston nykytilasta.

Merikotkien tutkimus sekä linnustoselvitys ovat osa Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kehittämishanketta. Siinä pyrimme tuomaan alueen monimuotoista ja kaunista luontoa entistä paremmin esille. Tekojärvien alueella voi kalastaa, nauttia hiljaisuudesta ja ihailla komeita maisemia – ja nähdä myös taivaalla liitelevän merikotkan.

Kirjoittaja Jyrki Autti on Kemijoki Oy:n aluepäällikkö. Jyrki suosittelee veneilemään ja vetokalastamaan taimenia Porttipahdan tekojärvellä Pahtavaaran kupeessa, jossa sähköä ja kalaa tuottavan järven maisema on erityisen komea.


Lue lisää