Veden ohijuoksutusta Pirttikosken vesivoimalaitoksella 26.–27.8.

Kantaverkon 400 kilovoltin päämuuntajakentän muutostyö aiheuttaa tuotantokatkoksen ja ohijuoksutusta Pirttikosken vesivoimalaitoksella.

Tuotantokatkos alkaa keskiviikkona 26.8.2015 klo 7:00 ja päättyy torstaina 27.8.2015 klo 20. Kyseisenä aikana vesi juoksutetaan Pirttikosken voimalaitoksen ohi tulvaluukkujen kautta ”vanhaan uomaan” ja Auttin kylän ohi Vanttauskoskelle.

Ohijuoksutusta saatetaan käyttää samalla ajanjaksolla hetkittäin myös Vanttauskosken voimalaitoksella. Ohijuoksutus on vesimäärältään merkittävää, mutta ei kuitenkaan tulvatilanteiden kaltaista.

Pyydämme kalastajia ja muita vesilläliikkujia ottamaan ohijuoksutukset huomioon Pirttikoskella ja Vanttauskoskella.

Lisätietoja:
Erkki Nuortio, valvomopäällikkö
Akuuteissa tilanteissa tietoa saa myös Kemijoki Oy:n valvomosta puh: 020 7034 444 tai 016 7402 222


Lue lisää