Varmistimme ympäristöjärjestelmämme toimivuuden Kitisen voimalaitoksilla

Teimme elokuussa 2020 yhdessä kumppaneidemme kanssa ISO 14001 -standardin mukaan sertifioidun ympäristöjärjestelmämme auditoinnin Kitisen varrella sijaitsevilla vesivoimalaitoksilla. Auditointi varmistaa, että ympäristöjärjestelmä toimii ja täyttää sille asetetut vaatimukset.

Kemijoki Oy:n ympäristöjärjestelmän tavoitteena on toimintamme jatkuva parantaminen ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen. Energian tuotanto, myös vesivoima, vaikuttaa luontoon, maisemaan ja naapureiden elämään. Samaan aikaan vesivoima on ilmastonmuutosta hillitsevä uusiutuva sähköntuotantomuoto, jolla on merkittävä rooli sähkön tuotantoa ja kulutusta tasapainottavana säätövoimana. Vesivoima myös mahdollistaa säästä riippuvaisen tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon lisäämisen, kun siirrymme kohti hiilineutraalia sähköjärjestelmää.

Noudatamme toiminnassamme ISO 14001 -standardin vaatimuksia. ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, jonka avulla todennamme, että täytämme lakisääteiset vaatimukset ja muut velvoitteet. Meille ympäristöjärjestelmä on lisäksi johtamisen työkalu, jonka avulla kokoamme kaikki toimintaamme liittyvät ympäristöasiat yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi.

Ympäristöjärjestelmä kattaa kaiken Kemijoki Oy:n toiminnan ylimmästä johdosta jokaisen vesivoimaosaajan arkeen. Edellytämme myös kumppaneiltamme ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän mukaista toimintaa. Kehitämme ympäristövaikutusten hallintaa yhteistyössä omistajiemme ja kumppaneidemme kanssa.

Auditoinnin tavoitteena on ympäristöasioiden jatkuva parantaminen

Kemijoki Oy:n toimintoja auditoidaan vuosittain sekä sisäisesti että ulkopuolisen akkreditoidun tahon toimesta. Auditoinneissa arvioidaan toiminnan laatua erityisesti ympäristönsuojelun näkökulmasta. Elokuussa arvioimme Kitisen varrella sijaitsevia vesivoimalaitoksia.

Jokaisen auditoinnin yhteydessä tehdään johdon haastattelu, jossa käydään läpi yhtiön ajankohtaisia ympäristöasioita, arvioidaan ympäristöjärjestelmän tarkoituksenmukaisuus sekä toiminnan jatkuvan parantamisen toteutuminen ja selvitetään johdon sitoutumisen astetta.

Voimalaitoskäynneillä sekä kumppaneiden auditoinneilla tarkastelemme ympäristönsuojelun tasoa ja toiminnan laatua havainnoimalla laitoksia ja niiden ympäristöä sekä haastattelemalla henkilöstöä. Käymme kolmen vuoden auditointisuunnitelman aikana jokaisella voimalaitoksella vähintään kerran.

”Ympäristöasioiden jatkuva parantaminen näkyy sekä johdon sitoutumisena että voimalaitoksien käytännön toiminnoissa selkeästi. Kemijoki Oy on hyvä esimerkki yrityksestä, joka selvästi haluaa panostaa ympäristön tilan parantamiseen”, toteaa Funktionelli Oy:n Elina Toimela, jonka kanssa Kemijoki Oy tekee yhteistyötä sisäisissä auditoinneissa.

Ulkoiset auditoinnit toteutamme Kiwa Oy:n kanssa, joka myöntää virallisen sertifikaatin.

Vastuullinen ja pitkäjänteinen ympäristöstä huolehtiminen on keskeinen osa toimintaamme

Kemijoki Oy:llä on toimintaa ohjaavat ympäristöperiaatteet, joiden avulla asetamme yhtiölle ympäristöpäämäärät viideksi vuodeksi kerrallaan. Asetamme toiminnallemme ympäristötavoitteet vuosittain ja seuraamme niiden toteutumista osana yritysvastuutavoitteita.

Olemme määritelleet koko yhtiötä koskevat merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja -riskit, joiden ajantasaisuutta tarkastellaan säännöllisesti. Myös jokaiselle voimalaitoksellemme on määritelty omat yksilöidyt riskien arvioinnit sekä varautumisen toimenpidesuunnitelmat.

Ympäristöjärjestelmä edellyttää paitsi ympäristövahinkojen ennaltaehkäisyä myös hyvää varautumista poikkeustilanteisiin. Vesivoimalaitoksilla käytetään hyvin vähän ympäristölle haitallisia aineita. Voimalaitostemme peruskorjausten yhteydessä siirrymme vesinavallisiin turbiinin juoksupyöriin, jolloin myös öljyvahinkoriski pienenee merkittävästi.

Aina vahingoilta ei kuitenkaan voida välttyä. Silloin nopea toiminta ja toimiva organisaatio auttavat vahingon laajenemisen estämisessä. Käymme myös jokaisen ongelmatilanteen jälkikäteen läpi kumppaneiden ja viranomaisten kanssa ja keräämme opit talteen.

Käsittelemme ympäristöasioita säännöllisesti koko henkilöstön kanssa. Asioista myös keskustellaan vireästi.

”ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä on osoitus yrityksen hyvästä ympäristöasioiden hoidosta. On erittäin tärkeää, että koko henkilöstö saa tietoa ympäristöasioista ja pääsee vaikuttamaan toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tämä on edellytys myös järjestelmän tarjoamien mahdollisuuksien kokonaisvaltaiselle hyödyntämiselle”, kertoo Kemijoki Oy:n ympäristöasiantuntija Maria Pikkupirtti.

Lisätietoja
Ympäristöasiantuntija Maria Pikkupirtti
Kemijoki Oy
Sähköposti maria.pikkupirtti@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4453


Lue lisää