Varaudumme poikkeukselliseen talveen – taustalla energiakriisi

Venäjän hyökkäys Ukrainaan syöksi Euroopan energiakriisiin. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen kantaverkkoyhtiö Fingrid on todennut, että sähkön säännöstely ja sähköpula on mahdollista myös Suomessa tulevana talvena. 

Kemijoki Oy on häiriöihin varautumisen lisäksi kartoittanut huolellisesti mahdollisuutensa lisätä sähkön- ja säätövoiman tuotantoa. Haluamme kertoa sähköpulan mahdollisuudesta sekä sähkön ja säätövoiman lisätuotannon edellyttämistä toimenpiteistä ja niiden mahdollisista paikallisista vaikutuksista etukäteen jokivarren yhteisöille ja asukkaille. Olemme jo tavanneet Pelkosenniemen kunnanvaltuuston sekä Rovaniemen kaupunginhallituksen jäseniä.

Myös paikalliset sähköverkkoyhtiöt, jotka sähköpulan uhatessa toteuttavat kuormituksen rajoitukset Fingridin ohjeiden mukaan, osallistuivat tapaamisiin. Pelkosenniemen tapaamisessa oli mukana Koillis-Lapin Sähkö Oy ja Rovaniemellä Napapiirin Energia ja Vesi Oy sekä Rovakaira Oy. Sähköverkkoyhtiöt kertoivat mahdollisen sähköpulatilanteen etenemisestä ja sähkökatkoista.

Jatkamme toiminta-alueemme kuntien ja muiden sidosryhmien tapaamisia.

Turvaamme yhteiskunnan toimivuutta ja häiriötöntä arkea

Lisäämme tulevana talvena sähkön- ja säätövoiman tuotantoa huolehtimalla muun muassa siitä, että sähköntuotannon häiriöistä palaudutaan mahdollisimman pian. Olemme tehostaneet voimalaitosten välppien puhdistusta roskista. Siirrämme kiireettömiä voimalaitosten huoltoja ensi kesään ja syksyyn.

Juoksutamme vettä varastoaltaista sähkön tarpeen mukaan. Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä vedenpinnat saattavat laskea totuttua alemmaksi. Kemijärven pinta voi laskea ensi keväänä alarajalle tavanomaista aikaisemmin. Jatkamme muiden sähkön- ja säätövoiman tuotantoa lisäävien toimenpiteiden kartoitusta ja vaikutusanalyysiä.

”Vahvistamme Suomen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta tuottamalla sähköenergiaa silloin, kun sitä eniten tarvitaan. Tätä säätövoimaa pyrimme tuottamaan mahdollisimman paljon. Vesisähkölle on kysyntää etenkin tuulettomina pakkaspäivinä. Jokaisella oikein ajoitetulla lisämegawatilla voi olla ratkaiseva vaikutus Suomen tehotasapainon säilyttämiselle”, sanoo Kemijoki Oy:n johtaja Ismo Heikkilä.

Varsinaisesta sähköpulaviestinnästä vastaavat kantaverkkoyhtiö Fingrid ja paikalliset jakeluverkkoyhtiöt. Tuotamme vesisähköä omistajillemme, jotka myyvät sähkön markkinoille. Kemijoki Oy ei myy sähköä suoraan kuluttajille.

Lisätietoja
Ismo Heikkilä
Johtaja, aluetoiminta ja yritysvastuu
Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4415
Sähköposti ismo.heikkila@kemijoki.fi


Lue lisää