Vältä voimalaitosalueita myös tulva-aikana

Kevättulvan osalta Kemi- ja Ounasjoella vedenpinnan korkeus on jatkanut nousuaan ja virtaamat ovat edelleen kasvussa. Rovaniemellä ja Kittilässä veden virtaamien ja korkeuden odotetaan nousevan lähelle tulvahuippua viikonvaihteessa. Voimakkaasti virtaava ja korkealle noussut vesi tekee joella ja rannoilla liikkumisesta vaarallista.

Tulva-aika on tuonut runsaasti ihmisiä erityisesti Kemijoki Oy:n Valajaskosken voimalaitokselle seuraamaan kevättulvan aiheuttamia pauhuja ja kuohuja.

Emme voi liiaksi korostaa, että voimalaitosten alueet eivät ole oikeita paikkoja tarkkailla tulvia. Voimalaitoksilla tehdään monenlaista työtä tulva-aikana ja nopea kulku laitokselle on turvattava kaikissa olosuhteissa. Riskinä on, että runsas ihmismäärä voi hidastaa tai pahimmillaan tukkia huoltohenkilökunnan tai viranomaisten pääsyn voimalaitokselle.

Valitettavana ilmiönä olemme havainneet, että ihmiset kävelevät voimalaitoksella olevilla reunuksilla tai nostavat lapsia kaiteille katsomaan kuohuja. Kemijoki Oy ilmoittaa kaikista yleistä tai yksittäisen henkilön turvallisuutta vaarantavista tapahtumista hätäkeskukseen. Viranomaisilla ja pelastushenkilökunnalla on runsaasti tehtävää tulva-aikana. Huolenamme on, että varomaton käytös jokialueilla ja voimalaitoksilla turhaan kuormittaa hätäkeskusta.

Muistuttaisimme erityisesti, että voimalaitosten ympärillä olevia suoja-aitoja ei saa missään tapauksessa ylittää. Aidat on pystytetty alueella liikkuvien turvallisuuden takaamiseksi. Voimalaitosten läheisyydessä kulkee esimerkiksi sähkölinjoja.

Tulva-aikana ei kannata liikkua vesillä tai rannoilla

Vedessä todella on voimaa, joka normaalitilanteissa virtaa maltillisesti jokiuomassa voimalaitosten läpi tuottaen sähköä. Tulva-aikana korkealle nouseva ja voimakkaasti virtaava vesi kerää rannoilta kaiken irtoavan materiaalin risuista puunrunkoihin ja laitureihin. Nyt ei ole oikea aika joen virkistyskäytölle ja suosittelemme, että joella liikkumista vältetään. Vesillä liikkuminen veneellä tai vesiskootterilla tulva-aikana on vaarallista.

Veden noustessa poikkeuksellisen korkealle, riski rantojen vyörymiselle kasvaa huomattavasti. Ranta-alueilla olevat rakenteet ovat vaarassa. Veden pinta voi nousta nopeasti ja katkaista jokialueen rannoilla liikkuvien kulkureittejä. Pahimmassa tapauksessa vesi voi saartaa jalankulkijan kokonaan.

Virtavesi ei ole leikin asia. Aikuisen ihmisen riittää kaatamaan 15 cm nopeasti virtaavaa vettä, jo 30 cm liikuttaa autoa ja 60 cm saa auton kellumaan.

Lisätietoa:

Valmiuspäällikkö, Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4455


Lue lisää