Vaihteleva sää näkyy jäätilanteessa

Lauhan sään ja pakkasten vuorottelu on vaikuttanut vesien jäätymiseen: esimerkiksi Pirttikosken ja Seitakorvan välinen jäätie on vasta jäädytysvaiheessa, kun se useimmiten tammikuussa on jo käytössä. Kehotamme jäällä liikkujia varovaisuuteen erityisesti virtapaikkojen läheisyydessä, missä jäät ovat aina arvaamattomia.

Jäiden kantavuus vaihtelee alueittain

Kevään mittaan jäät heikkenevät virtaamaolosuhteiden muuttuessa ja jääkansien laskeutuessa.

Erityisesti Vuotson kanava-alueen itäpäässä Tervamaan ja Multaharjun välisellä allasalueella sekä länsipäässä Särestölehdon alueella on syytä olla tarkkaavainen.

Kemijärvellä jäiden laskeutuminen pakottaa veden ahtautumaan kapeammalle uomalle. Veden mukana kulkeutuva lämpö heikentää jäätä altapäin erityisesti Luuksinsalmen alueella.

Vastaavia heikkenevän jään alueita syntyy Kemijoen pääuomalla Vanttauskosken alapuolisilla koskipaikoilla sekä Koskenkylän ja Vaaralan seuduilla. Myös alajuoksulla Louesaaren alueella on syytä olla varovainen jäillä liikuttaessa.

Uusiutuvaa vesivoimaa myös talvella

Energiantuotannon näkökulmasta jäädytyksissä on onnistuttu hyvin. Myöhään syksyllä veden juoksutusta tasataan niin sanotun jäädytysjuoksutuksen aikana. Näin saadaan tasaiset jäät koko vesistöalueelle ja sähköntuotantomahdollisuus säilyy korkeana koko talven ajan.

Jäätiet lyhentävät kelkkailijan matkaa

Teräsjää Kemijoki Oy:n vastuulla olevat jäätiet ovat pääosin moottorikelkkailijoiden käytössä. Pirttikoskella jääteitä on kolme, ja mittaa reiteillä yhteensä noin 800 metriä. Moottorikelkan paino edellyttää noin 20 senttimetrin paksuisen teräsjään vahvuuden. Jäätiet suljetaan, kun jään kantavuus alkaa heiketä.

Tiedotamme jääolosuhteista tarvittaessa paikallisesti lehdissä, paikallisradiossa, verkkosivuillamme ja Twitterissä @KemijokiOy.


Lue lisää