Vaelluskalojen seuranta Isohaaran ja Taivalkosken voimalaitosten välillä sai jatkoa

Isohaaran voimalaitosaltaalla on käynnissä kalojen seurantahanke. Hankkeessa merkitään PIT-merkeillä yhteensä 500–1000 lohta ja taimenta Isohaaran voimalaitoksen alapuolella. PIT-merkeillä arvioidaan Isohaaran voimalaitoksen alapuolella olevan lohi- ja taimenkannan kokoa sekä seurataan kalojen liikkeitä Isohaaran padon yläpuolelle kohti Taivalkosken voimalaitosta.

”Käynnissä oleva työ juontaa juurensa vuonna 2020 kesällä toteutettuun esitutkimukseen, jossa Isohaaran voimalaitoksen alapuolelta merkittiin ja tuotiin voimalaitoksen yli noin 100 lohta. Tuolloin tutkimuksessa seurattiin kalojen kulkua Isohaaran ja Taivalkosken voimalaitoksen välillä aina Kalasydämen kautta Taivalkosken yläpuolelle asti”, kertoo Kemijoki Oy:n ympäristöasiantuntija Maria Pikkupirtti.

Isohaaran voimalaitoksen alapuolella oleva lohi- ja taimenkanta on lähes kokonaan istutettua kalaa. PIT-merkittyjä kaloja seuraamalla selvitetään kannan suuruutta ja liikkeitä Isohaaran padon alapuolella sekä nousua padon kalateihin. Myös Taivalkosken voimalaitoksella olevaan Kalasydämeen hakeutuvat merkkikalat rekisteröidään. Kalojen pyynti ja merkintä käynnistyi heti kevättulvan jälkeen juhannuksen tienoilla.


Rysän kokemista ja kalojen merkintää Isohaaran alakanavassa. Kuva: Luonnonvarakeskus

”Tämän kesän poikkeuksellisen pitkästä ja kuumasta hellejaksosta johtuen jouduimme keskeyttämään merkintäpyynnin useammaksi viikoksi. Lämpimästä vedestä pyydetty kala ei kestä samalla tavalla käsittelyä kuin viileästä vedestä pyydetty kala”, sanoo hankkeen koordinoinnista ja merkintäpyynnistä vastaavan Voimalohi Oy:n toimitusjohtaja Aki Mäki-Petäys. Kalojen merkintä jatkui jälleen helteiden loputtua heinäkuun loppupuolella.

Merkittyjen kalojen seuranta jatkuu arviolta lokakuun loppuun asti

Luonnonvarakeskus vastaa hankkeessa kalojen PIT-merkinnöistä ja seurannasta sekä tulosten läpikäynnistä ja analysoinnista. Isohaaran voimalaitoksen padon alapuolelle ja voimalaitoksen kalateihin sekä Taivalkosken Kalasydämeen on asennettu antennit, jotka rekisteröivät PIT-merkittyjen kalojen liikkeet.

”PIT-merkatun kalan tunnistaa niiden selkäevän tyvestä löytyvästä nuolimerkistä. Elokuun loppuun mennessä olimme merkinneet noin 450 kalaa. Merkinnät jatkuvat arviolta syyskuun loppuun asti ja seurantaa jatkamme näillä näkymin lokakuun loppuun”, kertoo Luonnonvarakeskuksen asiantuntija Mikko Jaukkuri. Tämän jälkeen ryhdymme käymään kesän ja syksyn aikana kerättyä dataa läpi.


Kalojen merkintä käynnissä Isohaaran alakanavalla. Kuva: Luonnonvarakeskus

Alueella kalastavia pyydetään toimittamaan mahdollisista saaliiksi saamistaan kaloista nuolimerkit Jauholanlahden venesatamasta löytyvään palautuslaatikkoon. Lisätietoa nuolimerkkien palautuksesta löytyy Luonnonvarakeskuksen sivuilta.

Hankkeen rahoittajina toimivat Kemijoki Oy, PVO-vesivoima Oy sekä valtion Nousu-vaelluskalaohjelma. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen, Lohijokitiimi ry:n ja Kalasydän Oy:n kanssa.

Lisätietoja:
Maria Pikkupirtti
Ympäristöasiantuntija, Kemijoki Oy
Sähköposti maria.pikkupirtti@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4453


Lue lisää