Vaelluskalojen palauttaminen Kemijokeen – Tutustu Kemijoki Oy:n vapaaehtoisiin toimiin

Tavoitteemme on osittain luonnonvaraisen vaelluskalakannan palauttaminen ja vahvistaminen Kemi-Ounasjokeen. Vapaaehtoista vaelluskalatyötämme esittelevä video näyttää, miten työ etenee.

Vesivoima on uusiutuvaa, kotimaista ja ympäristöystävällistä energiaa, jonka paikalliset ympäristövaikutukset liittyvät pitkälti kalakantoihin. Kompensoimme vesivoiman vaikutuksia kalataloudelle velvoitteiden mukaisesti. Suomen suurimpana vesivoiman tuottajana Kemijoki Oy:llä on myös Suomen suurimmat istutusvelvoitteet.

Olemme sitoutuneet huomattavasti velvoitteita laajempaan vaelluskalatyöhön. Selkeä tavoitteemme on osittain luonnonvaraisen vaelluskalakannan palauttaminen ja vahvistaminen Kemi-Ounasjokeen. Uskomme, että parhaat tulokset saavutetaan vapaaehtoisuudella ja yhdessä tekemisellä.

Teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten sidosryhmiemme kanssa esimerkiksi Lapin liiton koordinoimassa vaelluskalatyöryhmässä. Vapaaehtoisiin toimenpiteisiimme kuuluuvat muun muassa mäti- ja pienpoikasistutukset, vaelluskalojen elinympäristökunnostukset, parhaiden vaellusratkaisujen etsiminen ja tukeminen nousuhalukkaan vaelluskalakannan luomiseksi sekä tutkimus. Olemme esimerkiksi ottaneet Taivalkosken voimalaitoksella käyttöön Rovaniemellä kehitetyn innovatiivisen Kalasydän-järjestelmän ja olemme mukana Isohaaran ja Taivalkosken alueella tehtävässä telemetriaseurantaan liittyvässä tutkimuksessa, jonka päätoteuttajia ovat Luonnonvarakeskus ja Voimalohi Oy.

Kestävät vaelluskalaratkaisut vaativat pitkäjänteistä työtä sekä jatkuvaa toimenpiteiden tuloksellisuuden arviointia. Tutustu vapaaehtoista vaelluskalatyötämme esittelevään videoon ja katso, miten työ etenee Kemijoella.

Julkaisemme syksyn aikana vapaaehtoisesta vaelluskalatyöstä myös pidemmän videokoosteen.

Lisätietoja
Ympäristöasiantuntija Maria Pikkupirtti
Kemijoki Oy
Sähköposti maria.pikkupirtti@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4453


Lue lisää