Vaelluskalatyöryhmällä monta rautaa tulessa vuonna 2020

Kemi- ja Ounasjoen vaelluskalatyöryhmä, jonka tavoitteena on elvyttää vaelluskalakantoja vesistöalueella, on nyt toiminut neljän vuoden ajan. Ryhmän tehtävänä on toteuttaa vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävää toimenpidesuunnitelmaa sekä valmistella ja tukea rahoituksen hakemisessa suunnitelman mukaisia hankkeita varten. Työryhmän listalla on tänä vuonna useita hankkeita, joissa myös Kemijoki Oy on aktiivisesti mukana.

Työryhmä sai alkunsa vuonna 2016, jolloin sen taustalla oli Kemi- ja Ounasjoen vesistöalueen sisällyttäminen hallitusohjelman kalatiestrategian pilottikohteiden joukkoon. Tällöin päätettiin kerätä yhteen alueen keskeisiä toimijoita kärkihankerahoituksen hakemista sekä vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävän toimenpidesuunnitelman laatimista varten.

Toimenpidesuunnitelma julkistettiin vuonna 2018, ja suunnitelmaa päivitetään säännöllisin väliajoin.

”Vaelluskalatyöryhmä sisältää laaja-alaisesti eri toimijoita. Mukana on muun muassa edustajia kalatalousalueilta ja vesivoimayhtiöistä sekä Lapin liitosta ja Metsähallituksesta. Lisäksi asiantuntijajäseninä ryhmään kuuluu asiantuntijoita Luonnonvarakeskuksesta (Luke) ja Ely-keskuksesta. Laatimamme toimenpidesuunnitelman mukaisia hankkeita onkin saatu runsaasti liikkeelle”, vaelluskalatyöryhmän projektipäällikkö Lassi Kontiosalo Lapin liitosta kertoo.

”Pyrimme tuomaan esiin alueen tahtotilaa vaelluskala-asiassa ja toimimaan aloitteellisina valtionhallinnon suuntaan”, Kontiosalo toteaa.

Työryhmän puheenjohtaja vaihtui alkuvuonna Maiju Hyryn jäädessä eläkkeelle. Puheenjohtajana toimii nyt Lapin liiton yhteysjohtaja Mervi Nikander. Tällä hetkellä työryhmä työstää hankesuunnitelmia ja tukee rahoitushakemuksien laatimisessa. Työryhmä kokoontuu vähintään joka toinen kuukausi, jonka lisäksi ryhmä tekee opintomatkoja tutustuakseen erilaisiin vaelluskalaratkaisuihin Suomessa tai Suomen lähialueilla.

Viimeisin opintomatka tehtiin elokuussa Ruotsiin, jossa työryhmä tutustui paikalliseen vaelluskalatyöhön.

”Pyrimme myös käymään katsomassa, miten rahoitetut hankkeet etenevät. Tätä kautta pääsemme näkemään käytännössä, miten työtä tehdään. Saadaan muutakin kuin paperin makua”, Kontiosalo kuvaa.

Taivalkosken Kalasydän-hanke etenee ja Interreg Pohjoinen -hankkeeseen liittyvät työt käynnistyvät

Kemijoki Oy:n rahoittama Taivalkosken vaelluskalaratkaisu ja laitoksella käytössä oleva Kalasydän ovat vaelluskalatyöryhmän toimenpidesuunnitelman mukaisia hankkeita. 

”Kalasydämen käyttö jatkuu Taivalkoskella ensi kesänä. Taivalkoskella on myös käynnissä kalauoman yksityiskohtainen suunnittelutyö, jonka lisäksi vaelluskalatyöryhmä edesauttaa rahoituksen hakemista alasvaelluksen pilottihankkeen, Smolttisydämen, toteutukseen voimalaitoksella”, vaelluskalatyöryhmän jäsen Ismo Heikkilä Kemijoki Oy:stä sanoo.

Kun Kalasydän on padon ohitusratkaisu ylösvaeltaville vaelluskaloille, Smolttisydän on laitteena padon ohitusratkaisu alasvaeltaville vaelluskalapoikasille (smolteille). Smolttisydämen tekniikka perustuu Kalasydämeen ja se voi hyödyntää samaa putkistoa sekä sähkö/automaatiojärjestelmää.

Taivalkosken voimalaan rajoittuvalla Isohaaran voimalaitosaltaalla on puolestaan toteutumassa vaelluskalojen telemetriaseurantahanke, jossa seurattaisiin muun muassa kalojen käyttäytymistä patoaltaalla ja kalojen hakeutumista Kalasydämeen. Samalla saadaan tietoa kalastettavien kalojen määrästä.

Muihin työryhmän hankkeisiin kuuluu esimerkiksi Kemijoki Oy:n rahoittama, kesällä 2020 toteutuva smolttipyyntikokeilu Tervolassa sijaitsevalla Vähäjoella. Taivalkosken voimalaitosaltaaseen laskevalla Runkausjoella on valmisteilla kunnostushanke.

Lisäksi keväällä alkavat kenttätyöt EU:n osin rahoittamaan EMRA-hankkeeseen liittyen. Vuoteen 2022 ulottuvan suomalais-ruotsalaisen yhteistyöhankkeen tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta ja kunnostaa tärkeitä elinympäristöjä rakennetuissa vesistöissä erityisesti Ala-Kemijoella.

Kuva vaelluskalatyöryhmän Ruotsin opintomatkalta elokuulta 2019. Työryhmä tutustui paikalliseen vaelluskalatyöhön.

Lisätietoja
Johtaja Ismo Heikkilä
Kemijoki Oy
Sähköposti ismo.heikkila@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4415


Lue lisää