Vaelluskalakanta vahvistuu yhteistyöllä

Kemijoki Oy:n tavoite on vaelluskalakantojen palauttaminen ja vahvistaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vaelluskalojen, erityisesti lohien, ylisiirto Ounasjoelle on nopein keino palauttaa alueita poikastuotantoon.

”Teemme työtä poikastuotantoalueille leimautuvien vaelluskalojen kantojen vahvistamiseksi. Ylisiirtotyöhön osallistuminen kesällä 2014 ja 2015 on tästä käytännön esimerkki. Nyt suunnittelemme toimien tehostamista ja siinä Taivalkosken voimalaitoksella voisi olla tärkeä rooli. Näin siksi, että Kemijoen suulla PVO-Vesivoima Oy:n Isohaaran molemmissa voimalaitoksissa on jo kalatiet. Taivalkoskelta kaloja ylisiirrettäisiin Ounasjoen kutupaikoille”, sanoo Tuomas Timonen, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja.

Taivalkosken kiinniottolaitteen toimivuus edellyttäisi Isohaaran voimalaitoksen kalateiden kehittämistä. Kemijoki Oy hakee laajapohjaista yhteistyötä, jossa hallituksen kärkihankerahoitus saattaisi toimia siemenrahan roolissa. Yhtiö osallistuisi merkittävällä omalla osuudella hankkeeseen.

Kemijoki Oy haluaa pitää Taivalkosken ja Ounasjoen lisäksi mielessä myös Itä-Lapin kalastusmatkailun tärkeyden osana vaelluskalojen ylisiirtohanketta.

Taivalkosken kiinniottolaite rakennettaisiin sellaiseksi, että se voisi toimia osana mahdollista myöhemmin rakennettavaa kalatietä. Kalateiden rakentaminen on ajankohtaista vasta siinä vaiheessa, kun ylisiirron ja tuki-istutusten avulla on saatu luotua riittävän vahva kudulle pyrkivä kalakanta.

”Uskomme yhteistyön voimaan ja kutsumme eri toimijoita saman pöydän ääreen. Ryhdymme samoin hakemaan mahdollisen hankkeen alueellista yhdistäjää ja koordinoijaa. Tulemme käymään keskusteluja eri tahojen päättäjien ja viranomaisten kanssa rahoituksesta”, Timonen jatkaa.

Ylisiirtojen ohella Kemijoki Oy ehdottaa laajamittaisia pienpoikasten tuki-istutuksia Ounasjoelle. Se olisi velvoiteistutusten lisäksi tehtävää yhtiön omaehtoista työtä. Kemijoki Oy panostaa edelleen aktiivisesti myös tutkimus-, suunnittelu- ja mallinnushankkeisiin.

Lisätietoja:
Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja, Kemijoki Oy
020 703 4410
tuomas.timonen@kemijoki.fi


Lue lisää