Vaasan hallinto-oikeus hyväksyi Sierilän voimalaitoshankkeen

Vaasan hallinto-oikeus on tänään pysyttänyt Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Kemijoki Oy:lle vuonna 2011 myöntämän luvan Sierilän vesivoimalaitoksen rakentamiseksi. Samalla Vaasan hallinto-oikeus on pääosin hylännyt voimalaitoshankkeesta tehdyt valitukset. Kun hallinto-oikeuden päätös saa lainvoiman, Kemijoki Oy voi jatkaa Sierilän voimalaitoksen rakentamispäätöksen valmistelua.

Tiedote / Kemijoki Oy
3.3.2015

”Olemme tyytyväisiä hallinto-oikeuden päätökseen. Sierilän voimalaitoksella olisi merkittävä rooli kotimaisen päästöttömän ja uusiutuvan säätöenergian tuotannossa”, kertoo Kemijoki Oy:n toimintaedellytyksistä ja omaisuuden hallinnasta vastaava johtaja Timo Torvinen.

Sierilä olisi viimeinen Kemijoen pääuomaan rakennettava voimalaitos ja se täydentäisi Lokan ja Porttipahdan tekojärviltä lähtevän voimalaitosketjun yhtenäiseksi tuotantokoneistoksi mahdollistaen Kemijoen vesivoimapotentiaalin tehokkaan käytön.

”Tutustumme nyt syvällisesti lupaehtoihin ja käynnistämme rakentamispäätöksen valmistelun, mikäli lupapäätös saa lainvoiman. Päätöksen Sierilän voimalaitoksen rakentamisesta tekee aikanaan Kemijoki Oy:n hallitus”, Torvinen sanoo.
Sierilän voimalaitoksen perustiedot
Kemijoki Oy haki lupaa Sierilän voimalaitokselle vuonna 2005. Valmistuessaan Sierilän voimalaitos tuottaisi vuodessa 155 GWh uusiutuvaa, päästötöntä ja kotimaista energiaa. Sierilän energialla katettaisiin noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuinen sähköntarve. Laitoksen teho olisi 44 MW ja se rakennettaisiin Oikaraisen kylään noin 20 kilometriä Rovaniemeltä ylävirtaan. Voimalaitoksen rakentamisen välitön työllisyysvaikutus olisi noin 800 henkilötyövuotta ja välillinen noin 900 henkilötyövuotta. Valmistuessaan Sierilä tuottaisi kiinteistöveroa Rovaniemen kaupungille noin miljoona euroa vuodessa.

Lisätietoja:
Timo Torvinen, Johtaja, toimintaedellytykset ja omaisuuden hallinta, puh. +358 40 561 6807
Lisätietoja Sierilän voimalaitoksesta löytyy myös verkkosivuiltamme: https://www.www.kemijoki.fi/toimintamme/investoinnit-ja-hankkeet/sierilan-voimalaitos.html

Vaasan hallinto-oikeuden päätös kokonaisuudessaan

* * * * *
Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi se säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä. Voimalaitosten kokonaisteho ylittää 1 100 MW. Vuonna 2013 yhtiön vesivoimalaitokset tuottivat sähköenergiaa yhteensä 4 148 gigawattituntia, mikä oli noin kolmannes kotimaisesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä.


Lue lisää